Közelgő események

3 márc.
Dél-Alföldi Mozgolódó - mar. (1)
Dátum márc. 03. 18:30
4 márc.
Falugazdász ügyfélszolgálat - mar. (1)
Dátum márc. 04. 8:00 - 16:00
6 márc.
Pingpong Verseny
Dátum márc. 06. 17:00 - 18:00
9 márc.
Nőnap 2020.
Dátum márc. 09. 17:00 - 19:00

ADÓügyek 

SZOCIÁLIS

IGAZGATÁS

EGYÉB
nyomtatvány

E-ügyintézés

kötöttség nélkül időpont foglalás vagy beadhatja nyomtatványait otthonról

Pályázataink 
összefoglaló
Közbeszerzés 
dokumentáció
Statisztikák 
jelentések

Fotógaléria

Események, rendezvények, amit szívesen visszanézünk

BALLA VINCE 1945. január 31-én született Pusztamérgesen.
Szülei szorgalmas, dolgos gazdálkodó emberek voltak, akik egyetlen gyermekük nevelése mellett a taníttatását is rendkívüli fontosnak tartották.
Általános iskolai tanulmányait a pusztamérgesi összevont 1-4 osztályú tanyai iskolában kezdte. 1959-ben Szegeden a Rózsa Ferenc középiskolában érettségizett.
Szegeden a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett biológia-földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet.  Ezen szakok vonzereje a mai napig meghatározza életét és munkásságát.

            Bódás János gondolataival azonosulva választott otthont és munkahelyet.

„Szebb tájat, gazdagabbat találtam,
De kedvesebbet soha
Úgy vagyon ezzel,
Mint a gólyák és a fecskék
Ők is innen indulnak el,
S ha megszólal a hívó szó,
Ide térnek vissza.”

Diplomája megszerzését követően 1968-tól Pusztamérgesen az általános iskolában kezdett dolgozni, s ugyanebben az évben kötött házasságot. Felesége 38 éven át volt a pusztamérgesi óvoda pedagógusa, aki mindmáig segítő társa. Fia, Zsolt szintén az egyetemi végzettsége után – kutató munkája mellett – oktatással foglalkozik.
A tanítás mellett 1970. augusztusában igazgatóhelyettesei megbízást kapott, melyet hosszú éveken át kiemelkedően végzett. Pályája kezdetétől nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy pedagógusi munkájában a szakmai követelményeknek minél magasabb szinten megfeleljen. Aktívan dolgozott a szakmai munkaközösségekben, a pedagógus munka korszerűsítését több kezdeményezéssel sikeresen szolgálta. Munkáját a gyermekmozgalom területén többször elismeréssel jutalmazták.

A község közéletében aktívan részt vesz, a rendszerváltás előtt több tanácsi ciklusban tanácstagként, majd az önkormányzat képviselő-testületének tagjaként dolgozott. Négy éven át az alpolgármesteri teendőket is ellátta. A képviselő-testületi munkában elsősorban a közoktatás és közművelődés, valamint a környezet- és természetvédelem területén ért el kiemelkedő eredményeket. Mint biológus eredményként könyvelhette el, hogy sok éves előkészítő munkája után Pusztamérgesen 100 hektár területet védetté nyilvánítottak.

Legtöbb eredményt a számítógépes oktatás terén ért el. 1985-ben elsőként kapcsolódtak be ebbe a munkába, melyben a nevelőtestület többsége részt vett. Szívesen vállalta ennek a munkacsoportnak a vezetését, amelyben több mint 30 oktatóprogramot készítettek, olyan sikerrel, hogy ezeknek egy része országos terjesztésre is került. Tapasztalatait a környező iskolákban szervezet szakmai bemutatók keretében adta tovább. Az iskola nevelőtestületének munkája szakmai tekintélyt szerzett a szülők és a továbbtanuláskor fogadó iskolák részéről.
Az 1996/1997-es tanév kezdetén a volt igazgató nyugállományba vonulása, és az iskola szervezeti formájának megváltozása miatt tagintézmény-vezető lett. Ekkor a közös igazgatású közoktatási intézmény keretén belül a középfokú oktatásban is bekapcsolódott. Nevéhez fűződik az idegenforgalmi képzés országismeret tantárgyi tematikájának kidolgozása.

További átszervezést követően a Pusztamérgesi Óvoda és Általános Iskola igazgatója lett.
Munkahelyi vezetőként is törekedett arra, hogy az iskola elért eredményeit megtartsa, továbbfejlessze. Olyan pedagógiai programokat készített elő, melyek a szülők és a tanulók igényeire támaszkodnak, reális célkitűzéseket fogalmaznak meg.
Célja volt, hogy a nevelőtestület tagjaira építve egységes nevelőtestületet alakítson ki munkatársai anyagi és erkölcsi elismerésének lehetőségével.
Magas színvonalú pedagógiai munkájáért, szakmai elhivatottságáért, kiemelkedő emberi tulajdonságáért, közösségi tevékenységéért kollégái példaképnek tekintették. Korszerű szemléltető és kísérletező oktatásáért, értékes gyűjtőmunkáinak közzétételéért tisztelték és szerették tanítványai, akik a mai napig is kapcsolatban állnak vele. Elismerő szavakkal emlékeznek tanítási óráira, az általa vezetett biológiai, fotó- és KRESZ szakkörre, a hangulatos kirándulásokra.

Közérdeklődésre számot tartó előadásai emlékezetesek maradnak Pusztamérges lakosságának.
Sokoldalú munkásságáért több elismeréssel, kitüntetéssel jutalmazták:

 • 1975- ben az Oktatásügy Kiváló Dolgozója lett.
 • 1987-ben Úttörővezető kitüntetést kapott.
 • 2005-ben a helyi önkormányzat Pusztamérges Közösségéért elismerésben részesült.
 • 2005-ben a Magyar Köztársaság Elnöke a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetését adományozta.

2005-ben nyugdíjba vonult. 2018. szeptember 28-án megkapta az „ARANYDIPLOMÁT”, mivel 50 évvel ezelőtt végzett az egyetemen. Munkásságával bebizonyította, hogy kitűnő oktató-nevelő munkával egy kis településen is érdemes a közösségért eredményesen dolgozni, kiemelkedőt alkotni. A jól megérdemelt pihenés helyett ma is aktív a közösségi munkában, a családi gazdálkodásban. Mindennapjait bearanyozza két kis unokája. További tervei éltetik, amely családjának, tanítványainak és Pusztamérges lakosainak szól.

„Van öröm, amely soha nem apad
s ez az öröm: add másoknak magad!
Míg élsz, magadat mindig adhatod,
Adj szót, vigaszt, ha van falatot,
Derűt, tudást, vagy békítő kezet,
tudást, vagy békítő kezet,
mindez Tiéd!”
Vesd másba s nézheted, hogy nő vetésed hozva dús kalászt,
s meggazdagítva lelked asztalát!”

(Bódás János: Elveszíthetetlen öröm – részlet)

Hírek a mindennapokról

A legszebb konyhakertek 2019.

A legszebb konyhakertek 2019.

2019. április. 03. | gazdaság | Csala István
Településünk idén már hatodik alkalommal csatlakozik a "Legszebb konyhakertek" programhoz. A kezdeményezést Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere álmodta meg és...
Idén a Falukarácsony volt hamarabb

Idén a Falukarácsony volt hamarabb

2018. december. 21. | kultúra | Csala István
Girlandok, masnik, fényfüzér, zsibongás. Elmaradhatatlan részei a falukarácsonyi várakozásnak. Az első sorban a kisgyermekes családok az újonnan érkezett csöppségekkel –...
Adventi vasárnap 2018.

Adventi vasárnap 2018.

2018. december. 18. | kultúra | Csala István
Az évszakhoz képest enyhe időben, szinte hó nélküli (itt-ott maradt csak egy folt mutatóba) vasárnap délutánon gyülekeztünk a hagyománnyá vált...
TakarékBusz az ünnepek alatt

TakarékBusz az ünnepek alatt

2018. december. 17. | gazdaság | Csala István
A pénzintézet pusztamérgesi fiókjában megforduló ügyfeleket már tájékoztatták a 3A Takarékszövetkezet munkatársai a változásról és az önkormányzat elé rendre meg...
Endrei Judit a könyvtárban

Endrei Judit a könyvtárban

2018. december. 15. | kultúra | Figura Károlyné
December 12-én híres vendéget vártunk a könyvtárba. Zsilinszki-Fodor Mónika beszélgetett Endrei Judittal, akit sok éven át láthattunk, hallhattuk a hangját...
Külterületi utak SAJTÓKÖZL.

Külterületi utak SAJTÓKÖZL.

2018. december. 11. | gazdaság | Csala István
Az önkormányzat sikeres pályázatot adott be a külterületi utak korszerűsítésére, amely kapcsán az ehhez szükséges gépek, eszközök beszerzésére is sor került.

Polgármesteri üzenet

Tisztelt Pusztamérgesiek!
Kedves Látogató!

Ismét eltelt egy év, ismét elérkezett a zárszámadás, az összegzés, az értékelés ideje. Összességében elmondhatjuk a leköszönő 2018-as évről, hogy nem zártunk rosszul, az elképzelések és a betervezett beruházások döntő többségét megvalósítottuk.
Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait hiánytalanul, jól ellátta, gazdasági helyzete stabil, adóssága nincs. Az év eleje egy kicsit döcögősen indult, hiszen a 2016-ban beadott TOP-os pályázatok teljesítéséhez megnyert pénzösszeg és a megvalósítás valós költsége között jelentős különbségek jelentkeztek.

a cikk itt folytatódik

Pozitív gondolat

Nyitott szemmel kell járni, és észre kell venni mindazt, ami bátoríthat. Keress olyan embereket, akik már elérték azokat a célokat, amelyeket te tűztél ki magad elé. Ha olyanokkal találkozol, akiknek ez nem sikerült, fogadd meg, hogy te jobban fogod csinálni! Képes vagy rá!.

Daryl Bernstein
író, vállalkozó

 

 

Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít.

Márai Sándor
magyar író

Achim
Student

Időjárás

booked.net

HIRDETMÉNYEK

 • Lakossági fórum

  Pusztamérges Községi Önkormányzat ezúton is tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült Pusztamérges község Településfejlesztési koncepciójának valamint Településrendezési eszközeinek tervezete.

  Bővebben...:
   
 • Rendszeresen KAB

  A megszokottól eltérően intézhetjük a Kormányablakhoz tartozó ügyeinket: február hónaptól nem ügysegédi félfogadás, hanem Kormányablak Busz (KAB) teljesít szolgálatot a településeken - tájékoztatta az önkormányzatokat a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatalának vezetője.

  Bővebben...:
   
 • Egyenlő bánásmód 20/2

  Az egyenlő bánásmód mindenkit megillet!

  Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Csongrád megyei referense dr. Kiss Éva 2020. február 18-án, kedden 10-14 óra között a hódmezővásárhelyi Sinosz Helyi Szervezete (6800 Hódmezővásárhely, Tóalj u. 5.) tartja ingyenes járási félfogadását.

  Bővebben...:
   
 • Egyenlő bánásmód 19/10

  Az egyenlő bánásmód mindenkit megillet!

  Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Csongrád megyei referense dr. Kiss Éva 2019. október 29-én, kedden 10-14 óra között a hódmezővásárhelyi Sinosz Helyi Szervezete (6800 Hódmezővásárhely, Tóalj u. 5.) tartja ingyenes járási félfogadását.

  Bővebben...:
   

Látogatóink

Flag Counter

Havi Mini Eseménynaptár

Go to top