Képviselő-testületi ülés (18/4)

Naptár
protokoll
Dátum
2018. máj.. 24. 15:30 - 18:00
Helyszín
Polgármesteri Hivatal

Leírás

Pusztamérges Községi Önkormányzat képviselő-testületének soron következő rendes ülése a 2018. évre tervezett munkaterv szerint. A képviselő-testületi ülések nyilvánosak (a zárt ülést igénylő személyi-, gazdasági jellegű kérdések tárgyalásáról a testület dönt)

TERVEZETT NAPIREND
 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
  Előadó: Csótiné Ördögh Edit intézményvezető, Fődi Anita jegyző
 4. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
  Előadó: Dr. Bakos János háziorvos, Dr. Nagy Katalin fogorvos, Szögi Tiborné védőnő
 5. Tájékoztató a könyvtárellátási, szolgáltatási rendszer által nyújtott szolgáltatásokról, beszámoló a közművelődési feladatok ellátásáról, a Pusztamérgesi Hírlevél kiadásáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat munkájáról
  Előadó: Ótott-Kovács Benőné tanyagondnok
 7. Egyéb előterjesztések

 

Partnerek

 

 

 

  

 

 

 

Go to top