Pusztamérges Községi Önkormányzat az 1992. évi XXXIII. - a közalkalmazottak jogállásáról szóló - törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az önkormányzati főzőkonyhára szakács munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6785 Pusztamérges, Ifjúság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A szakács munkakörbe tartozó feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
o   Szakmunkásképző intézet, szakács
o   büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
o   3 hónapos próbaidő kikötése
o   személyes adatok kezeléséhez és tárolásához történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat a pályázattal összefüggésben

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
o   90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről,
o   nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez, tárolásához való hozzájárulásról,
o   önéletrajz,
o   iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi-Nagy Renáta nyújt, a 0662/286-851-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
o   Postai úton, a pályázatnak a Pusztamérges Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6785 Pusztamérges, Móra tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PU/1151-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szakács, vagy
o   személyesen Dr. Papp Sándor polgármester, Csongrád megye 6785 Pusztamérges, Móra tér 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
o   A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázati anyagok áttekintését követően, mérlegelve azok tartalmát Pusztamérges község képviselő-testülete bírálja el.  A pályázatok elbírálását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül értesítésre kerül a pályázó.
o   A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

o   helyben szokásos módon - 2019. szeptember 4.
o   www.pusztamerges.hu - 2019. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pusztamerges.hu honlapon szerezhet.

 a pályázati kiírás pdf file-ként letölthető

HIRDETMÉNYEK

Egyenlő bánásmód 20/8

Az egyenlő bánásmód mindenkit megillet!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Csongrád megyei referense dr. Kiss Éva 2020. augusztus 25-én, kedden 10-14 óra között a makói József Attila Városi Könyvtárban (6900 Makó, Deák Ferenc u. 2.) tartja ingyenes járási félfogadását. (cikk végén a szegedi időpontok is!)

Bővebben...:

Tartalékos katonai szolgálat

6 hónapos, speciális tartalékos katonai kiképzést indít a Magyar Honvédség. Szeptemberben folytatódik a speciális tartalékos katonák fél éves kiképzési programja, most is több száz jelentkezőt várnak a megyeszékhelyek toborzóirodái és a Kormányablakok.

Bővebben...:

Óvodapedagógus Pusztamérgesre

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde vezetője - 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3. sz. – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pusztamérgesre következő munkakör betöltésére:

Bővebben...:

Igazgatási szünet 2020. nyár

Ideiglenesen leáll az ügyintézés, de nem teljesen. Délelőtti ügyelet lesz a Polgármesteri Hivatalban és pénztári napot is jelöltek ki a zavartalanság biztosítása érdekében. Több technikai háttérmunka is történik ez idő alatt, kérjük az ügyfelek türelmét és megértését!

Bővebben...:

Új helyen a KAB

A mobil Kormányablak pusztamérgesi ügyfélfogadásának helyszíne megváltozik. Kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a szolgáltatások a Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban keressék a megszokott időben (a hónap 3. szerdai napján 11-13 óra között)

Bővebben...:

Havi Mini Eseménynaptár

Partnerek

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top