Pusztamérges Községi Önkormányzat képviselő testületének nyilvános üléseiről készített jegyzőkönyveit, azok mellékleteit, hozzá kapcsolódó előterjesztéseket, kivonatot, meghívót és a megjelentek névsorát (jelenléti ívét) olvashatja ezen menüpont alatt.

A könnyebb kezelés és a gyorsabb hozzáférés érdekében a jegyzőkönyvek és a hozzá kapcsolódó mellékletek külön-külön nyithatók meg. A megnyitáshoz szövegszerkesztő program illetve pdf olvasó szükséges. Amennyiben nem rendelkezik a szükséges programokkal, innen tudja letölteni azokat.

JELMAGYARÁZAT

a testületi ülés jegyzőkönyvének megtekintése / letöltése

a napirendekhez készült előterjesztések, kimutatások, tanulmányok (tárgyalási sorrendben)

a zárt ülésen hozott határozatok, értelemszerűen azok körülményei nélkül

 
2019. november 28.

(közmeghallgatás)

 
 
2019. október soros ülés      
 
2019. szeptember 24. soros ülés (időpont változás)      
         
2019. szeptember 5. rendkívüli ülés      
 1. A szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. A képviselő testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (XI.28.) szóló önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. A képviselő-testület 2019. évi munkatervének módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

valamint:

 • energetikai korszerűsítés pályázattal kapcsolatos tájékoztatás, javaslatok
2019. augusztus 23. rendkívüli ülés  
 1. A Helyi Választási Bizottság (HVB) megválasztása
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
2019. augusztus 8. rendkívüli ülés      
 1.  TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése pályázat keretében alkalmazott szakmai vezető álláshelyre kiírt pályázat elbírálása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

valamint:

 • tájékoztatás az önkormányzat főzőkonyhájára beosztott dolgozó munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
 • magyarázat kérés az önkormányzati főzőkonyha rezsi ill. munkabér felszámolásának rendjéről
2019. július 17. rendkívüli ülés  
 1. A szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatásához kapcsolódó pályázat benyújtása és önerő biztosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
2019. június 27. soros ülés  
 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Beszámoló a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és a ruzsai Hétszínvirág Óvoda Pusztamérgesi Telephelyének munkájáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Beszámoló az önkormányzat tagságával működő társulások munkájáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalban 2019. évre vonatkozóan
  Előadó: Fődi Anita jegyző, Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 6. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Pusztamérgesi Telephelyének szakmai és pénzügyi beszámolója
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 7. Egyéb előterjesztések
 • a.) Önkormányzati lakásbérlet jogviszonyának meghosszabbítása
 • b.) Dancs Attila Gáborné lakbértámogatás

valamint

 • TOP 5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése pályázat keretében alkalmazott szakmai vezető munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatos tájékoztatás
 2019. május 30. soros ülés       
 1. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
  Előadó: Dr. Bakos János háziorvos, Dr. Nagy Katalin fogorvos, Szögi Tiborné védőnő
 2. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
  Előadó: Csótiné Ördög Edit intézményvezető, Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 6. Tájékoztató a 2018. évi könyvtárellátási szolgáltató rendszer által nyújtott szolgáltatásokról, beszámoló a közművelődési feladatok ellátásáról, a Pusztamérgesi Hírlevél kiadásának áttekintése
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 7. Beszámoló a Tanyagondnoki szolgálat 2018. évben végzett munkájáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 8. a.) Állásfoglalás Dr. Harkai István r. alezredes kapitányságvezető beosztásba történő vezetői kinevezéséhez
  b.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadása
  c.) Fogorvosi alapellátási tevékenység ellátására kötött feladat-ellátási szerződés 2. számú módosítása
  d.) Pusztamérges Községi Önkormányzat és a KAMASZ Keresztény Munkás-agráregyesület közötti használatba adási megállapodás jóváhagyása
  e.) Pusztamérges, Fő utca 78. szám alatti lakás bérlőjének kiválasztása
  f.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú támogatási kérelem benyújtása
  g.) Pusztamérges, Fő utca 80/B szolgálati lakás eladásának ügye
  h.) Élelmezés-egészségügyi nyersanyagnorma megállapítása
  i.) Óvoda átadása az egyháznak
  j.) Sportfejlesztési koncepció elfogadása

valamint:

 • diákmunka ill. közösségi szolgálat keretében történő foglalkoztatás lehetősége
 • tájékoztatás kérése a lakossági fűnyírásról
 • utcanév táblákkal kapcsolatos észrevételek
 2019. április 25.  soros ülés    
 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség tájékoztatója a település foglalkoztatási helyzetéről, közfoglalkoztatással kapcsolatos változások tapasztalatai
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester, Ivanovné Makovits Tünde osztályvezető
 3. Éves közbeszerzési statisztikai összegzés jóváhagyása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Egyéb előterjesztések
 • a.) beszámoló a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
 • b.) közterület-használat szabályairól és díjáról szóló 13/2013 (IX.06.) önkormányzati rendelet módosítása
 • c.) fellépők lefoglalása a 2019. szeptember 21-én megrendezésre kerülő Szüreti Fesztivál és Kakaspörkölt-főző Versenyre
 • d.) a Helyi Választási Bizottság tagjainak felülvizsgálata
 • e.) önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás
 • f.) a Fő u. 80/b. szolgálati lakással kapcsolatos kérelem elbírálása

valamint

 • tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban megüresedett álláshely betöltéséről,
 • a Homokháti Szociális Központ Pusztamérgesi Telephelyéről szóló részletes pénzügyi beszámoló kérése,
 • segítségkérés szemétszedés civil kezdeményezéshez,
 • tv stáb forgatása a településen,
 • a Szeged-Csanád Egyházmegye általános iskola fenntartására kötött szerződés,
 • tájékoztatás kérése az intézmény létrehozására irányuló államtitkári megkeresésről,
 • a Pusztamérgesi Futball és Motoros Club defibrillátor beszerzésre vonatkozó pályázata
 • tájékoztató a majális tervezett lebonyolításáról
 • tájékoztatás az általános iskola "TeSzedd!" szemétszedési akcióban való részvételéről
2019. március 28. soros ülés     
 1. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
  Előadó: Dr. Harkai István alezredes, rendőrségi főtanácsos, Szegedi Rendőrkapitányság
 2. Beszámoló a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkájáról
  Előadó: Galiba Gábor tűo.őrnagy, tűzoltóparancsnok, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 3. Területrendezési eszközök megalapozó vizsgálatának és a Településfejlesztési Koncepciónak a véleményezése
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Éves összesített közbeszerzési terv megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 7. Helyi civil szervezetek 2018. évi támogatásának elszámolása, a 2019. évi működési támogatás iránti kérelmeinek elbírálása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 8. Egyéb előterjesztések
 • a. Pusztamérges, Fő utca 80/B szám alatti szolgálati lakás ügye
 • b. Móra Ferenc Művelődési Házban található színpadra vezető lépcső felújításáról / kialakításáról döntés
 • c. a közterület-használat szabályairól és díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó felhatalmazás
 • d. a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások támogatásával kapcsolatban felmerülő szállítási költségekről való döntés
 • e. tájékoztatás a közfoglalkoztatás keretében beszerzésre kerülő eszközökről
 • f. utcanév táblák beszerzéséről döntés

valamint:

 • Szüreti Fesztivál esti fellépő zenekar árajánlat
 • Középiskola tulajdonjogáról tájékoztatás
 • a "Pusztamérges" c. könyv értékesítéséről, vásárlásáról szóló lakossági érdeklődés
 • Petőfi utcai útpadka javításról alkotott vélemény
 • szolgálati lakások állagmegóvására vonatkozó észrevétel
2019. február 14. soros ülés     
 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 3. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 4. Az önkormányzati saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 5. Az önkormányzat 2019. évi közművelődési és könyvtári munka- és rendezvénytervének megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 6. Polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 7. Egyéb előterjesztések

 • a, Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2013 (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
 • b, Móra Ferenc Művelődési Ház működési szabályzatának, házirendjének elfogadása
 • c, A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 • d, A Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás Társulási megállapodásának 3. számú módosítása
 • e, Pusztamérges, Jókai - Rákóczi utca kereszteződésében lévő villanyoszlop áthelyezésének kérdése
 • f, Javaslat a Pusztamérgesi Középiskola működtetésére vonatkozó megállapodás közös megegyezéssel történő módosítására
2019. január 24. rendkívüli ülés  
 1. Pályázat benyújtása kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
2019. január 15. rendkívüli ülés  
 1. Szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól szóló 13/2018. (.31.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 2. 123/2018. (XII.11.) Kt. számú határozat javítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 3. Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának társulási megállapodás XIX. számú módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 4. 2018. évi Tanyafejlesztési Program pályázat benyújtásáról döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

valamint:

 • IFA és Mercedes teherautók eladása,
 • távközlési oszlop áthelyezésével kapcsolatos tájékoztatás,
 • étkezési térítési díjak beszedése,
 • hóeltakarítási munkák ütemezése, formája

 

HIRDETMÉNYEK

 • Egyenlő bánásmód 19/10

  Az egyenlő bánásmód mindenkit megillet!

  Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Csongrád megyei referense dr. Kiss Éva 2019. október 29-én, kedden 10-14 óra között a hódmezővásárhelyi Sinosz Helyi Szervezete (6800 Hódmezővásárhely, Tóalj u. 5.) tartja ingyenes járási félfogadását.

  Bővebben...:
   
 • Állás: szakács

  Pusztamérges Községi Önkormányzat az 1992. évi XXXIII. - a közalkalmazottak jogállásáról szóló - törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az önkormányzati főzőkonyhára szakács munkakör betöltésére.
  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Bővebben...:
   
 • Egyenlő bánásmód 19/9

  Az egyenlő bánásmód mindenkit megillet!

  Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Csongrád megyei referense dr. Kiss Éva 2019. szeptember 24-én, keddenn 10-14 óra között a makói József Attila Városi Könyvtárban (6900 Makó, Deák Ferenc u. 2.) tartja ingyenes járási félfogadását.

  Bővebben...:
   
 • képviselő választás 2019.

  A Helyi Választási Iroda vezetője az ajánlások számának tekintetében a következők szerint tájékoztatja Pusztamérges község lakosságát az egyéni listás jelölt állítással kapcsolatban:

  Bővebben...:
   
Go to top