Pusztamérges Községi Önkormányzat képviselő testületének nyilvános üléseiről készített jegyzőkönyveit, azok mellékleteit, hozzá kapcsolódó előterjesztéseket, kivonatot, meghívót és a megjelentek névsorát (jelenléti ívét) olvashatja ezen menüpont alatt.

A könnyebb kezelés és a gyorsabb hozzáférés érdekében a jegyzőkönyvek és a hozzá kapcsolódó mellékletek külön-külön nyithatók meg. A megnyitáshoz szövegszerkesztő program illetve pdf olvasó szükséges. Amennyiben nem rendelkezik a szükséges programokkal, innen tudja letölteni azokat.

JELMAGYARÁZAT

a testületi ülés jegyzőkönyvének megtekintése / letöltése

a napirendekhez készült előterjesztések, kimutatások, tanulmányok (tárgyalási sorrendben)

a zárt ülésen hozott határozatok, értelemszerűen azok körülményei nélkül

 
         
         
         
         
         
         
         
         
2018. március 29. soros ülés     
 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
  Előadó: dr. Zélity László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Szegedi Rendőrkapitányság vezetője

 3. Beszámoló a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi munkájáról
  Előadó: Galiba Gábor tüo. őrnagy, tűzoltóparancsnok, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 4. Éves összesített közbeszerzési terv megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 5. Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Egyéb előterjesztések, javaslatok
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
     a. A települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
     b. Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
     c. helyi civil szervezetek 2018. évi működési támogatás iránti kérelmeinek elbírálása
     d. Kistelek Városi Önkormányzatnak a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásához történő csatlakozása
     e. kérelem építési telek megvásárlásához
     f. az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíz fogadó és tisztító telep javítási munkálataira kért árajánlat
     g. árajánlat a park megvilágítására
     h. pályázati felhívás kamerarendszer kiépítésére, bővítésére

2018. március 07. rendkívüli ülés     
 1. Településfejlesztés a Mórahalmi járás területén c. pályázat benyújtása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Egyéb előterjesztések, javaslatok
     a. tájékoztatás Suszter Edina pénzügyi-igazgatási ügyintéző áthelyezéséről
     b. a park közvilágításának megoldására tett intézkedések
     c. az Ügyrendi Bizottság tagjainak lemondásáról szóló tájékoztatás
     d. a hóeltakarítási munkálatokkal kapcsolatban tett észrevételek
     e. közösségi rendezvényre ill. községi megemlékezésre történő meghívások

2018. február 15. soros ülés    
 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
  előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
  előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 4. Az önkormányzati saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek
  előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 5. Az önkormányzat 2018. évi közművelődési és könyvtári munka- és rendezvénytervének megalkotása
  előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 6. Polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
  előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 7. Egyéb előterjesztések, javaslatok
  a. Dr. Szántó Mária, a Mórahalmi Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatója,
  b. Pusztamérges község településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása,
  c. Pusztamérges község településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása,
  d. Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása X. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának jóváhagyása,
  e. TOP 4.1.1-15 CS1 pályázat megvalósításával kapcsolatos árajánlat elfogadása,
  f. Önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadási ügye,
  g. az önkormányzati tulajdonban lévő szennyvíz fogadó és tisztító telep épület problémái,
  h. a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

2018. február 07. rendkívüli ülés  
 1. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP-3.2.1 sz.) "Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában" tárgyi felhívás kapcsán nyilatkozat a Nemzeti Fejlesztési Iroda Nonprofit Kft. részére

 2. Pályázat benyújtása és önerő biztosítása a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Telephely Korszerűsítési Programra

 3. Egyéb előterjesztések, javaslatok (vázlatosan)
  - tájékoztatás televízió műsorban történő községi ismertető közzétételéről,
  - veszélyes fák kivágásával kapcsolatos intézkedések és lakossági észrevételek,
  - nem lakott önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásának lehetősége,
  - Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti változásával kapcsolatos tájékoztató,
  - szociális alapon történő támogatás lehetősége,
  - a faluközpont Fő u. - Szent István u. kereszteződésében útburkolati jel felfestésének szükségessége.

 

HIRDETMÉNYEK

 • Mobil Kormányablak

  A Csongrád Megyei Kormányhivatal "mozgó mobil irodája" sok olyan hivatalos ügyünk elintézését könnyíti meg, amely miatt fel kell keresnünk valamely Kormányablakot. Ez most fordítva történik - a Kormányablak keres fel minket. Éljenek a lehetőséggel!

  Bővebben...:
   
 • Pályázat lakásbérletre

  Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbe adásáról és elidegenítéséről szóló 14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3.§. alapján a Pusztamérges, Fő u. 78. sz. alatti önkormányzati lakás piaci feltételekkel történő, 1 év időtartamra szóló bérbe adására pályázatot hirdet.

  Bővebben...:
   
 • Álláslehetőség

  A mórahalmi Foglalkoztatási Paktum Iroda kínálatából egy friss álláslehetőség - helyben több lehetőségből is válogathat, különféle konstrukciókkal állnak az álláskeresők rendelkezésére.

  Bővebben...:
   
Go to top