2023. évi képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

Pusztamérges Községi Önkormányzat képviselő testületének nyilvános üléseiről készített jegyzőkönyveit, azok mellékleteit, hozzá kapcsolódó előterjesztéseket, kivonatot, meghívót és a megjelentek névsorát (jelenléti ívét) olvashatja ezen menüpont alatt.
A könnyebb kezelés és a gyorsabb hozzáférés érdekében a jegyzőkönyvek és a hozzá kapcsolódó mellékletek külön-külön nyithatók meg. A megnyitáshoz szövegszerkesztő program illetve pdf olvasó szükséges. Amennyiben nem rendelkezik a szükséges programmal, innen tud letölteni egy megbízhatót.

JELMAGYARÁZAT

a testületi ülés jegyzőkönyvének megtekintése / letöltése
a napirendekhez készült előterjesztések, kimutatások, beszámolók
zárt ülés(ek) határozatai, körülmények nélkül

2023. február 14.

soros ülés

 1. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Az Önkormányzat saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Helyi civil szervezetek 2022. évi támogatásának elszámolása, 2023. évi működési támogatás iránti kérelmeinek elbírálása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Az Önkormányzat 2023. évi közművelődési és könyvtári munka- és rendezvénytervének megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 7. a polgármester 2023. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 8. A házasságkötés és egyéb családi események lebonyolításáról, valamint azok szolgáltatási díjairól szóló 11/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 9. Gyermekétkeztetési feladatok, valamint a Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha működésével összefüggő döntések meghozatala
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  a.) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
  b.) a Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha Alapító okiratának módosítása
  c.) a Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 10. Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás jóváhagyása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 11. ÁFA megelőlegezéséről döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 12. Egyebek, úgy mint:
  – közfoglalkoztatás, közmunka program
  – értékesítések
  – éterem, konyha

2023. február 27.

rendkívüli ülés

 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Egyebek:
  – Étteremmel kapcsolatos megbeszélés, egyeztetés,
  – a „kisiskola” épületével kapcsolatos tájékoztatás (Green Team Kft. részére bérbe adás)
  – oktatási intézmények épületeinek egyházi tulajdonba kerülése,
  – közterület használat (lángosos)
  – áram fix / tőzsdei díjszabás választás,
  – Művelődési Ház használata ugróköteles edzésre

2023. március 8.

rendkívüli ülés

 1. Pusztamérgesi Babóca Mini Bölcsőde (6785 Pusztamérges, Szent István utca 7.) működtetésének és használatának átadása a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatására kiírt pályázat benyújtása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

2023. március 23.

soros ülés

 1. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
  Előadó: Dobó Attila r. őrnagy, Mórahalom Rendőrőrs vezetője és Jakus István, a Pusztamérgesi Polgárőr Egyesület elnöke
 2. Beszámoló a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tevékenységéről
  Előadó: Hallai Zsolt Péter tű. alezredes, kirendeltségvezető
 3. Éves összesített közbeszerzési terv megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Egyebek:
  a.) szociális célú tüzelő
  b.) közoktatási intézmények egyháznak történő átadása

2023. április 27.

soros ülés

 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály tájékoztatója a település foglalkoztatási helyzetéről, közfoglalkoztatással kapcsolatos változások tapasztalatai
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester, Ivanovné Makovits Tünde osztályvezető
 3. Beszámoló a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 4. Pusztamérges Községi Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgálata szakmai programjának elfogadása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2019 (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Egyebek, úgymint:
  a.) védőnői szolgálat átszervezésével kapcsolatos jogszabály módosításra tett javaslat elfogadása,
  b.) rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtása,
  c.) „vidéki szemléletformálást, egészségnevelést és hagyományőrzést szolgáló fejlesztések a Mórahalmi Járás területén 2021.” c. pályázati felhívás keretében „Kerékpártároló kialakítása, játszótéri- és sporteszközök beszerzése az általános iskolába” c. pályázati projekt benyújtása,
  d.) Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha Alapító Okirat módosításának elfogadása

2023. május 25.

soros ülés

 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
  Előadó: Dóczi Éva intézményvezető, Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 2. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Éves belső ellenőri összefoglaló jelentés jóváhagyása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
  Előadó: Dr. Bakos János háziorvos, Dr. Nagy Katalin fogorvos, Szögi Tiborné védőnő
 6. Tájékoztató a könyvtárellátási, szolgáltatási rendszer által nyújtott szolgáltatásokról, beszámoló a közművelődési feladatok ellátásáról, a Pusztamérgesi Hírlevél kiadásának áttekintése
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 7. Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat munkájáról
  Előadó: Buknicz Bernadett tanyagondnok
 8. Pusztamérges, Fő u. 78. és Pusztamérges, Fő u. 80/A. önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 9. Pusztamérgesi Horgász Club egyesület eseti támogatási kérelme
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 10. Együttműködési megállapodás a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása és az érintett tagönkormányzatok között a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú pályázat sikeres megvalósítása, fenntartása és jövőbeli működtetése érdekében
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 11. Pusztamérges, belterület 532/1. hrsz. ingatlan tulajdonjogának visszaszerzéséről döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 12. Pusztamérgesi Babóca Mini Bölcsőde (6785 Pusztamérges, Szent István u. 7.) fenntartói jogának átadása a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 13. Fogorvosi alapellátási tevékenység ellátására kötött feladatellátási szerződés 4. számú módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 14. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 15. Egyéb előterjesztések:
  a.) Kommunális és előtisztított technológiai szennyvíz fogadására és kezelésére vonatkozó megállapodás elfogadása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  b.) Pusztamérges 0135/8. hrsz-ú ingatlan tulajdonba kerüléséről döntés
  c.) Rezsi költségek csökkentése érdekében tett intézkedések megerősítése
  d.) Földbérleti szándékról döntés
  e.) Javaslat az orosz-ukrán háború egy éves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY békepárti határozat elfogadására

2023. június 29.

soros ülés

 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Beszámoló a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztamérgesi Telephelyének munkájáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester, Huszka Zoltánné igazgató
 4. Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Pusztamérgesi Telephely 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester, Csótiné Ördög Edit intézményvezető, Jakus Andrea telephely-vezető
 5. Beszámoló az önkormányzat tagságával működő társulások munkájáról
  a.) Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás 2022. évi működéséről szóló beszámoló
  b.) Beszámoló a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi tevékenységéről
  c.) Beszámoló a többcélú társulás keretében ellátott térségi feladatellátásról
  d.) A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2022. évi beszámolójának jóváhagyása
  e.) Beszámoló a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pénzügyi és szakmai munkájáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Igazgatási szünet elrendelésének kérdése a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalban
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 7. a.) Pusztamérges Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  b.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  c.) Iskola-egészségügyi védőnői ellátás nyújtására feladat-ellátási szerződés jóváhagyása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  d.) Pusztamérges, belterület 442. hrsz. elidegenítési és terhelési tilalom törlésének jóváhagyása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  e.) Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha alapító okiratának módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  f.) Óvoda épületének tulajdonba adása a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  g.) Szociális feladatokra fizetett hozzájárulásból keletkezett pénzmaradvány összegéről döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  h.) Pusztamérges, Jókai u. 77. (416. hrsz.) ingatlanra vevő kijelölés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  i.) „Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

Egyebek:

 • önkormányzati tulajdonú gépjárművek bérleti díja
 • önkormányzati étterem zárva tartási időszaka
 • művelődési ház ill. eszközbérleti díjak
 • tájékoztató a Járási Hivatal működéséről
 • kátyúk a belterületi közutakon
 • önkormányzati étterem cégér kihelyezés, épület szigetelés terve
 • szabadtéri kondiparkról tájékoztató kérés

2023. augusztus 23.

rendkívüli ülés

 1. Gördülő Fejlesztési terv 2024-2038. véleményezése
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Tanyagondok személyi ügyekben döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

2023. szeptember 28.

soros ülés

 1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester 
 3. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok szövetkezetek tevékenységéről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Helyi adónemek, adómértékek és bérleti díjak felülvizsgálata
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Egyéb előterjesztések

2023. október 24.

rendkívüli ülés

 1. Helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. A település köztisztaságának fenntartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól szóló Önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 4. A települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 5.  Igazgatási szünet elrendelésének kérdése a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalban
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 6. Új bérleti szerződések az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásával kapcsolatban
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 7. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző

2023. november 30.

soros ülés

 1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. A Képviselő-testület 2024. évi munkatervének megalkotása
 3. Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. A 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
 5. Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 6. Egyéb előterjesztések
  a) Törvényességi felhívás gyermekvédelmi és szociális rendeletek megalkotása
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
  b) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  c) Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megállapodás módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  d) Élelmezésügyi nyersanyagköltség meghatározása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  e) 2024. évi Járási startmunka mintaprogramra épülő programok – Helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás és Mezőgazdasági program – támogatására vonatkozó kérelmek benyújtásáról döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  f) Pusztamérges Községi Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésnek áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és az ahhoz kapcsolódó vagyon – és az Alföldvíz Zrt-ben lévő részvények – Magyar Állam terhére történő átruházásáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  g) Pusztamérgesi Polgárőr Egyesület eseti támogatási kérelme
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  h) Művelődési Ház kazán cseréről döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  e) Szennyvíztisztító telep szivattyú cseréről döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük