2023. évi képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

Pusztamérges Községi Önkormányzat képviselő testületének nyilvános üléseiről készített jegyzőkönyveit, azok mellékleteit, hozzá kapcsolódó előterjesztéseket, kivonatot, meghívót és a megjelentek névsorát (jelenléti ívét) olvashatja ezen menüpont alatt.
A könnyebb kezelés és a gyorsabb hozzáférés érdekében a jegyzőkönyvek és a hozzá kapcsolódó mellékletek külön-külön nyithatók meg. A megnyitáshoz szövegszerkesztő program illetve pdf olvasó szükséges. Amennyiben nem rendelkezik a szükséges programmal, innen tud letölteni egy megbízhatót.

JELMAGYARÁZAT

a testületi ülés jegyzőkönyvének megtekintése / letöltése
a napirendekhez készült előterjesztések, kimutatások, beszámolók
zárt ülés(ek) határozatai, körülmények nélkül

2023. február 14.

soros ülés

 1. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Az Önkormányzat saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Helyi civil szervezetek 2022. évi támogatásának elszámolása, 2023. évi működési támogatás iránti kérelmeinek elbírálása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Az Önkormányzat 2023. évi közművelődési és könyvtári munka- és rendezvénytervének megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 7. a polgármester 2023. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 8. A házasságkötés és egyéb családi események lebonyolításáról, valamint azok szolgáltatási díjairól szóló 11/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 9. Gyermekétkeztetési feladatok, valamint a Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha működésével összefüggő döntések meghozatala
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  a.) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
  b.) a Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha Alapító okiratának módosítása
  c.) a Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 10. Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás jóváhagyása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 11. ÁFA megelőlegezéséről döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 12. Egyebek, úgy mint:
  – közfoglalkoztatás, közmunka program
  – értékesítések
  – éterem, konyha

2023. február 27.

rendkívüli ülés

 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Egyebek:
  – Étteremmel kapcsolatos megbeszélés, egyeztetés,
  – a „kisiskola” épületével kapcsolatos tájékoztatás (Green Team Kft. részére bérbe adás)
  – oktatási intézmények épületeinek egyházi tulajdonba kerülése,
  – közterület használat (lángosos)
  – áram fix / tőzsdei díjszabás választás,
  – Művelődési Ház használata ugróköteles edzésre

2023. március 8.

rendkívüli ülés

 1. Pusztamérgesi Babóca Mini Bölcsőde (6785 Pusztamérges, Szent István utca 7.) működtetésének és használatának átadása a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatására kiírt pályázat benyújtása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

2023. március 23.

soros ülés

 1. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
  Előadó: Dobó Attila r. őrnagy, Mórahalom Rendőrőrs vezetője és Jakus István, a Pusztamérgesi Polgárőr Egyesület elnöke
 2. Beszámoló a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tevékenységéről
  Előadó: Hallai Zsolt Péter tű. alezredes, kirendeltségvezető
 3. Éves összesített közbeszerzési terv megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Egyebek:
  a.) szociális célú tüzelő
  b.) közoktatási intézmények egyháznak történő átadása

2023. április 27.

soros ülés

 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály tájékoztatója a település foglalkoztatási helyzetéről, közfoglalkoztatással kapcsolatos változások tapasztalatai
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester, Ivanovné Makovits Tünde osztályvezető
 3. Beszámoló a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 4. Pusztamérges Községi Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgálata szakmai programjának elfogadása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2019 (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Egyebek, úgymint:
  a.) védőnői szolgálat átszervezésével kapcsolatos jogszabály módosításra tett javaslat elfogadása,
  b.) rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtása,
  c.) „vidéki szemléletformálást, egészségnevelést és hagyományőrzést szolgáló fejlesztések a Mórahalmi Járás területén 2021.” c. pályázati felhívás keretében „Kerékpártároló kialakítása, játszótéri- és sporteszközök beszerzése az általános iskolába” c. pályázati projekt benyújtása,
  d.) Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha Alapító Okirat módosításának elfogadása

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük