Állás: szakács munkakör

Pusztamérges Községi Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20./A. §. alapján pályázatot hirdet Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha

SZAKÁCS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád megye, 6785 Pusztamérges, Szent István u. 8.
A munkakörbe tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakács munkakörbe tartozó feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • szakmunkásképző intézet, szakács képesítés
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
 • személyes adatok kezeléséhez és tárolásához történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat a pályázattal összefüggésben
 • 3 hónapos próbaidő kikötése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
– legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez és tárolásához való hozzájárulásról
 • önéletrajz, iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző nyújt a (62) 286-851 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • POSTAI ÚTON a pályázatnak Pusztamérges Községi Önkormányzat címére való megküldésével (6785 Pusztamérges, Móra tér 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PU/37-7/2022. valamint a munkakör megnevezését: SZAKÁCS
  vagy
 • SZEMÉLYESEN Pusztamérges Községi Önkormányzat Hivatalánál, Csongrád-Csanád megye, 6785 Pusztamérges, Móra tér 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázati anyagok áttekintését követően, mérlegelve azok tartalmát Pusztamérges Község képviselő-testülete bírálja el. A pályázatok elbírálását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül értesítésre kerül a nyertes pályázó. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.pusztamerges.hu (febr. 04.)
a munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.pusztamerges.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 05.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük