Állás: szakács

Pusztamérges Községi Önkormányzat az 1992. évi XXXIII. – a közalkalmazottak jogállásáról szóló – törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az önkormányzati főzőkonyhára szakács munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6785 Pusztamérges, Ifjúság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A szakács munkakörbe tartozó feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
o   Szakmunkásképző intézet, szakács
o   büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
o   3 hónapos próbaidő kikötése
o   személyes adatok kezeléséhez és tárolásához történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat a pályázattal összefüggésben

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
o   90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről,
o   nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez, tárolásához való hozzájárulásról,
o   önéletrajz,
o   iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi-Nagy Renáta nyújt, a 0662/286-851-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
o   Postai úton, a pályázatnak a Pusztamérges Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6785 Pusztamérges, Móra tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PU/1151-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szakács, vagy
o   személyesen Dr. Papp Sándor polgármester, Csongrád megye 6785 Pusztamérges, Móra tér 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
o   A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázati anyagok áttekintését követően, mérlegelve azok tartalmát Pusztamérges község képviselő-testülete bírálja el.  A pályázatok elbírálását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül értesítésre kerül a pályázó.
o   A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

o   helyben szokásos módon – 2019. szeptember 4.
o   www.pusztamerges.hu – 2019. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pusztamerges.hu honlapon szerezhet.

 a pályázati kiírás pdf file-ként letölthető

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.