Állás: tanyagondnok

Pusztamérges Községi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pusztamérges Községi Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgálata

TANYAGONDNOK

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6785 Pusztamérges, Móra tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Szociális törvényben és a végrehajtási rendeleteiben meghatározott tanyagondnoki feladatok ellátása a fenntartó által jóváhagyott szakmai programban leírtak szerint.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

 • 8 általános
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • tanyagondnoki tanfolyam elvégzésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés,
 • gépjárművezetői gyakorlat,
 • helyismeret,
 • kapcsolatteremtő képesség,
 • alkalmazkodó képesség

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • mobilitás
 • kommunikációs készség
 • precizitás
 • rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • 30 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkérését igazoló postai feladóvevény
 • gépjárművezetői engedély másolata
 • nyilatkozat, melyben a pályázó vállalja a feladat ellátásához szükséges képesítés megszerzését
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző nyújt, a 62/286 581 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pusztamérges Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6785 Pusztamérges, Móra tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PU/729-2/2021. , valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok.

vagy

 • Személyesen: Dr. Papp Sándor polgármester, Csongrád megye, 6785 Pusztamérges, Móra tér 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.pusztamerges.hu – 2021. július 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pusztamerges.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 12.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük