Álláslehetőség: munka irányító

Pusztamérges Községi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Pusztamérges Községi Önkormányzat
munkairányító, karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6785 Pusztamérges, Móra tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az önkormányzat foglalkoztatásában álló közfoglalkoztatottak munkájának teljes körű irányítása. Javítási-karbantartási munkák végzése, parkgondozás, utak karbantartása, fűkaszálás, ehhez kapcsolódó, anyagbeszerzéssel összefüggő feladatok ellátása. Tanyagondnok munkájának segítése, helyettesítése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Szakmunkásképző intézet,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
  • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez, tárolásához való hozzájárulásról

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző nyújt, a 62/286 581-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Pusztamérges Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6785 Pusztamérges, Móra tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PU/829/2022 , valamint a munkakör megnevezését: munkairányító, karbantartó.
  • Személyesen: Pusztamérges Községi Önkormányzat HIvatalánál, Csongrád megye, 6785 Pusztamérges, Móra tér 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázati anyagok áttekintését követően, mérlegelve azok tartalmát Pusztamérges Község Képviselő-testülete bírálja el. A pályázatok elbírálását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül értesítésre kerül a nyertes pályázó. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.pusztamerges.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pusztamerges.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kabinetiroda, Miniszterelnöki Kormányiroda Kormányzati Személyügyi Központ Főosztály II.. A pályázati kiírás a munkáltató által a Személyügyi Központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.