Álláspályázat: intézményvezető

Pusztamérges Községi Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20./A. §. alapján pályázatot hirdet Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha

INTÉZMÉNYVEZETŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2022. 01. 01-től 2026. 12. 31-ig szól
A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád megye, 6785 Pusztamérges, Szent István u. 8.
A munkakörbe tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: intézményvezetői feladatok teljes körű ellátása, főzőkonyha és a tálalókonyhák HACCP normák szerinti működtetése (gyermek- és felnőtt étkeztetés biztosítása, szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás), konyhai dolgozók irányítása és ellenőrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézményvezető feladata az intézmény éves költségvetésének előkészítésében való közreműködés, felelős annak betartásáért, és a rendszeres adatszolgáltatásért a fenntartó felé.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • középiskola / gimnázium
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • B kategóriás jogosítvány
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás alatt
 • egészségügyi alkalmasság
 • a vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– felsőfokú képesítés
– hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
– legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
– élelmezésvezető képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez és tárolásához való hozzájárulásról
 • önéletrajz, iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2022. január 1. napjával tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző nyújt a (62) 286-851 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • POSTAI ÚTON a pályázatnak Pusztamérges Községi Önkormányzat címére való megküldésével (6785 Pusztamérges, Móra tér 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PU/996-1/2021. valamint a munkakör megnevezését: INTÉZMÉNYVEZETŐ
  vagy
 • SZEMÉLYESEN Pusztamérges Községi Önkormányzat Hivatalánál, Csongrád-Csanád megye, 6785 Pusztamérges, Móra tér 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázati anyagok áttekintését követően, mérlegelve azok tartalmát Pusztamérges Község képviselő-testülete bírálja el. A pályázatok elbírálását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül értesítésre kerül a nyertes pályázó. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.pusztamerges.hu (nov. 12.)
a munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.pusztamerges.hu honlapon szerezhet.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük