Településrendezés / Település fejlesztés – ELFOGADÁS ELŐTT lakossági FELHÍVÁS a tervezet véleményező FÓRUMRA 01. PUSZTAMÉRGES Településfejlesztési Koncepció / Településrendezési eszközök, megalapozó munkarészTovább Olvasom

DR. GALAMBOS MIKLÓS, PUSZTAMÉRGES DÍSZPOLGÁRA BEMUTATKOZIK(megjelent a „Megyeszéle” III. évfolyam 3. számában, 1995. ősz) Én, Dr. Galambos Miklós 1921. áprilisTovább Olvasom

BÖRCSÖKNÉ DR. TRISCHLER ANNA középiskolai és egyetemi tanulmányait Szegeden végezte. Egyik legszebb, és egyben legnehezebb pályát, az orvosi hivatást választotta.MégTovább Olvasom

FEKETE ANTAL 1908. december 18-án Szentesen született. (ebben az évben június 1-én lett Pusztamérges önálló település) Négyen voltak testvérek. ATovább Olvasom