Ebösszeírás 2023.

Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel, három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

 Az Ávt. 42/B. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az Ávt. 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. (a TÁJÉKOZTATÓ teljes szövege)

Pusztamérges Községi Önkormányzat 
2023. október 1. napjától – 2023. november 30. napjáig terjedő időszakban végzi az ebösszeírást.
Figyelemmel az Ávt. 42/B. § (5) bekezdésének értelmében, az eb tulajdonosa és tartója ebösszeíráskor köteles a kért adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Tájékoztatom az ebtulajdonosokat és ebtartókat, hogy 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
Minden egyes kutyáról (ebenként egy példányban) külön adatlapot kell kitölteni.
Az ADATLAP beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, továbbá letölthető a www.pusztamerges.hu honlapról.

 Az ebösszeíró adatlapot az alábbiak szerint kell leadni:

  • Személyesen leadható a Hivatalban, Berta Magdolna ügyintézőnél, ügyfélfogadási időben;
  • Levélben a következő címre: Pusztamérges Községi Önkormányzat 6785 Pusztamérges, Móra tér 2.;
  • Elektronikus úton (aláírva, majd szkennelt formában) elküldve a hivatal@pusztamerges.hu e-mail címre,
  • az E-Önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) keresztül.

Felhívom az ebtulajdonosok és ebtartók figyelmét, hogy az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését az Önkormányzati Hivatal ellenőrzi. 

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom az ebtulajdonosok és ebtartók figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni.

Együttműködésüket köszönöm!

Erdélyi-Nagy Renáta
aljegyző

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük