HEP 2018 – 2023

Frissítette, aktualizálta a Helyi Esélyegyenlőségi Programját az önkormányzat.

Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésén túl ahhoz, hogy a hátrányos helyzetben élő / dolgozó személyek helyzete javulhasson olyan eszközöket kell alkalmazni, amelyek a hátrányokat csökkentik, illetve megszüntetik. ennek érdekében a törvény 2008-ban két új intézményt hozott létre. Az egyik a munkahelyek, a másik pedig a települési önkormányzatok által alkotott esélyegyenlőségi terv.

Az ötven főnél több dolgozót foglalkoztató intézmények és többségi állami tulajdonban lévő cégek számára kötelező ilyen tervet készíteni. Az előző (eddig érvényben lévő) terv is 5 éves ciklusra vonatkozóan határozott meg normatívákat.

Az Európai Uniós fejlesztési támogatásainak odaítélésének egyre gyakoribb feltétele ilyen programok megléte. Ennek megfelelően Pusztamérges Község Önkormányzata is megalkotta a sajátját, amelynek módosított változatát a képviselő-testület megtárgyalt és elfogadott. A frissített helyi program elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, meghatározza ezen csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat – különös figyelemmel a lakhatásra, oktatásra, foglalkoztatásra és az egészségügyre – valamint meghatározza a célok megvalósításának ütemezését.

A program teljes szövege megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban és a település honlapjáról is letölthető.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.