Közelgő események

15 ápr.
Kormányablak Busz ('20. ápr.) ELMARAD
Dátum ápr. 15. 11:00 - 13:00
27 ápr.
Baba-Mama Klub 2020/4 ELMARAD
Dátum ápr. 27. 9:30 - 11:00
30 ápr.
Képviselő-testületi ülés 20 / ápr.
Dátum ápr. 30. 15:30 - 17:00
20 máj.
Kormányablak Busz ('20. máj..)
Dátum máj. 20. 11:00 - 13:00

ADÓügyek 

SZOCIÁLIS

IGAZGATÁS

EGYÉB
nyomtatvány

E-ügyintézés

kötöttség nélkül időpont foglalás vagy beadhatja nyomtatványait otthonról

Pályázataink 
összefoglaló
Közbeszerzés 
dokumentáció
Statisztikák 
jelentések

Fotógaléria

Események, rendezvények, amit szívesen visszanézünk

DR. GALAMBOS MIKLÓS, PUSZTAMÉRGES DÍSZPOLGÁRA BEMUTATKOZIK
(megjelent a "Megyeszéle" III. évfolyam 3. számában, 1995. ősz)

Én, Dr. Galambos Miklós 1921. április 25-én születtem Üllőn, Pest vm. Édesapám MÁV altiszt volt, édesanyám háztartásbeli. Az elemi iskola 4 osztályát szülőfalumban a katolikus-népiskolában végeztem el, 1927-31-ig. Innen a vecsési polgári iskolába iratkoztam be, 1931-35-ös tanévben itt tanultam.
1935-39-ig a budapesti Mezőgazdasági Középiskolába jártam, itt érettségiztem 1939-ben. Egyetemi tanulmányaimat 1939-43 évben a budapesti József Nádor Műegyetem Mezőgazdasági Karán fejeztem be. Itt doktoráltam 1943-ban.
Az egyetem elvégzése után rövid ideig a Gabonaforgalmi Vállalatnál dolgoztam. Mivel nem tetszett az irodai munka, állást változtattam, hogy a tanultakat a gyakorlatban tudjam hasznosítani. 1944. január 1-el kerültem a Szent Benedek Rend gazdaságainak központi számvevőségébe és innét léptem be a rendbe 1944. augusztus 8-án.
1945. májusában elhagyva a rendet felvételt nyertem a váci püspöki papnevelő intézetbe, azt elvégezve szenteltek fel pappá 1949. június 26-án szülőfalumban, Üllőn.

1957. szeptember 15-től vagyok plébános Pusztamérgesen, ennek már 38 éve. Bárhol szolgáltam, igyekeztem a legjobb tudásom szerint szolgálni a híveket és oktatni a gyermekeket. Ha azok közül valakiben észrevettem, hogy érdeklődik a könyvek után és szeret olvasni, azoknak jó könyveket adtam, hogy így készülhessen fel a továbbtanulásra. Volt tanítványaim közül többen lettek orvosok, fogászok, mérnökök, akik biztatásomra indultak el továbbtanulni, néha a szülőkkel is kemény harcot kellett vívni, hogy a gyermek tanulhasson, de megérte ez a küzdelem.

Mivel mezőgazdasági végzettségem van, ahogy mondani szokták, a gazdász vér nem hagyott nyugtot. 1960-ban szőlőt vásároltam, jelezve ezzel azt, hogy beosztásomat nem tekintem átmeneti állapotnak, hanem szeretném megmutatni a korszerű gazdálkodást. Szőlőt és gyümölcsösöket telepítve és gondozva sikerült megmutatni, hogy amit tanultam, nem veszett kárba. Állatokat is tartottam, baromfit és sertéseket és ha valaki tanácsért jött hozzám, igyekeztem segíteni. Csak olyan dolgot ajánlottam, amit magam is kipróbáltam és amit mondtam, azért felelősséget vállaltam.

(Dr. Galambos Miklós esperes)

 

Dr. Galambos Miklós címzetes esperes gyászközleménye a hajdan általa kezdeményezett,
tájékoztatásra és információszolgáltatásra létrehozott "Megyeszéle" c. közéleti lapban

Dr. Galambos Miklós emlékezete

- Megkésett búcsú - 

Pusztamérges gyászol. Vele együtt a magyar katolikus hívek sokasága. Olyanok is, akik alapjában véve nem gyakorolták vallásukat, hiszen a "mérgesi pap" kedves és emberséges szavai, cselekedetei immár a tisztelettel telítődő emlékezések közé tartoznak ezután. Olyan embert vesztettünk, akinek példáján nevelkedett sok fiatal; nem csak a fiatalabb papok, hanem azok is, akik világiként lehettek a közelében. 
Szelíd hangon szólította meg embertársait, hogy katolikus hitükben megtarthassa őket. Minden keresztelés, minden esketés kivételes boldogságot adott számára, hiszen új lélekkel, új emberrel gyarapodott egyházunk. S amikor látta a sok hittanost, nyugodtan irányította figyelmüket Isten felé. Nyugodtan és nagy buzgalommal szólt nékik Jézusról, annak édesanyjáról Máriáról, és sokat mesélt fölcseperedő ifjainknak a szentek életéről. Könyvtárának könyveire a por sohasem tudott lerakodni, hiszen gyakran forgatta őket azért is, hogy beszédeit hiteles alapokon tarthassa meg, és mivel Reá nézve is igaz volt az ismert szólás: Okos pap is holtig tanul.

Évekkel ezelőtt az újrainduló Kalot-Kalász minden Szeged környéki faluban megszervezte a maga - fél évszázados álomból felébresztett - népfőiskoláját. Emlékszem, milyen nagy lelkesedéssel kapcsolódott be Miklós atya. Hitte és hittük, hogy elérkezett az ideje a nagy föltámadásnak. Mérgesi barátaival szervezte a népfőiskolai tanfolyamokat. Voltak nemes és szép emlékei abból a csodálatos időkből, amikor a katolikus ifjúsági mozgalmak - a Szív Gárda, a Kalász, a Kalot - szabadon élhette meg hitét, és tudatosan készülhettek a felnőtt korra, amikor az ily mezőkön fölnevelkedett fiatalok újabb katolikus kiscsaládokat létesíthettek. Sőt, a még korábban prosperáló Magyar Katolikus Ifjúsági Egylet munkájában is aktívan részt vett, hiszen az Ő korosztályának egyik életeleme volt a fiatalokkal igen intenzív és bensőséges törődés.
Pusztamérgesnek nagy a tanyavilága. Lett-légyen forró nyár, zimankós ősz, fagyos tél, amikor híveihez szólította kötelessége, nekivágott az olykor 6-8 kilométeres útnak, hogy beteget látogasson, vagy a tanyai iskolákban a hittan órát föltétlen megtarthassa. Igaz, a mérgesiek segítségére siettek az időjárástól függően lovaskocsival, lovasszánnal, ám ha az idő és az út is jó volt, kerékpáron sietett, már amennyire a nagy homokban sietni lehetett.

Az üllői születésű, negyvenkét esztendőn át a pusztamérgesi lelkeket szolgáló Galambos atya immár hívó szóra ment Urunkhoz. A címzetes esperes plébános ezidén tartotta aranymiséjét, mely alkalmon nem csak a mérgesi hívek, hanem a környező községekből érkezettek is köszöntötték őt. A falu első díszpolgára (1995-ben tisztelték meg a jeles embert a nagy elismeréssel járó kitüntetéssel)* hetvennyolc évet élt, mely idő alatt minden tőle telhetőt megtett a "mérgesi embörök" hitbeni és erkölcsi tisztaságáért.
Dr. Galambos Miklós atyát második hazájaként szeretett mérgesi földben, a falu saját halottjaként temették el. Gyászmisét és búcsúzó szentbeszédet Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspök úr tartott. A temetést követően virágkoszorúk és égő gyertyaszálak jelezték tisztelgő elköszönésünket. Galambos atya, Isten veled!

(ifj. Lele József)

* A nekrológ írásának idején még nem álltak rendelkezésre levéltári adatok a község társadalmi - gazdasági életét illetően, amelyből kiderült volna, hogy 1927-ben az akkori Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium helyettes államtitkárát, Dr. Pogány Frigyest a község - érdemei elismeréseként - díszpolgárává választotta, ezért ifj. Lele József még mint a község első díszpolgára említi Dr. Galambos Miklóst.

Hírek a mindennapokról

Ügyfélfogadás mérséklése

Ügyfélfogadás mérséklése

2020. március. 12. | közélet | Polgármesteri Hivatal
Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogya koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása mérséklésre került. Kérjük, hogy a legszükségesebb esetekben keressék fel hivatalunkat,...
COVID-19 felhívások - Frissítve!

COVID-19 felhívások - Frissítve!

2020. március. 11. | közélet | Önkormányzat
Tisztelt Lakosság! A koronavírus-fertőzés veszélye miatt elrendelt intézkedéseket, tanácsokat, tájékoztatókat gyűjtöttük össze ebben a bejegyzésben. A LISTÁT FOLYAMATOSAN FRISSÍTJÜK! (Új hirdetmények...
HIRDETMÉNY földrészlet értékesítés

HIRDETMÉNY földrészlet értékesítés

2020. március. 02. | gazdaság | Csala István
Hirdetmény a nemzeti földalapba tartozó földrészletek értékesítésére A Nemzeti Földügyi Központ a hirdetményben megjelölt, a Nemzeti Földalapba tartozó, 3 ha térmértéket...
A legszebb konyhakertek 2019.

A legszebb konyhakertek 2019.

2019. április. 03. | gazdaság | Csala István
Településünk idén már hatodik alkalommal csatlakozik a "Legszebb konyhakertek" programhoz. A kezdeményezést Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere álmodta meg és...
Idén a Falukarácsony volt hamarabb

Idén a Falukarácsony volt hamarabb

2018. december. 21. | kultúra | Csala István
Girlandok, masnik, fényfüzér, zsibongás. Elmaradhatatlan részei a falukarácsonyi várakozásnak. Az első sorban a kisgyermekes családok az újonnan érkezett csöppségekkel –...
Adventi vasárnap 2018.

Adventi vasárnap 2018.

2018. december. 18. | kultúra | Csala István
Az évszakhoz képest enyhe időben, szinte hó nélküli (itt-ott maradt csak egy folt mutatóba) vasárnap délutánon gyülekeztünk a hagyománnyá vált...

Polgármesteri üzenet

Tisztelt Pusztamérgesiek!
Kedves Látogató!

Ismét eltelt egy év, ismét elérkezett a zárszámadás, az összegzés, az értékelés ideje. Összességében elmondhatjuk a leköszönő 2018-as évről, hogy nem zártunk rosszul, az elképzelések és a betervezett beruházások döntő többségét megvalósítottuk.
Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait hiánytalanul, jól ellátta, gazdasági helyzete stabil, adóssága nincs. Az év eleje egy kicsit döcögősen indult, hiszen a 2016-ban beadott TOP-os pályázatok teljesítéséhez megnyert pénzösszeg és a megvalósítás valós költsége között jelentős különbségek jelentkeztek.

a cikk itt folytatódik

Pozitív gondolat

Nyitott szemmel kell járni, és észre kell venni mindazt, ami bátoríthat. Keress olyan embereket, akik már elérték azokat a célokat, amelyeket te tűztél ki magad elé. Ha olyanokkal találkozol, akiknek ez nem sikerült, fogadd meg, hogy te jobban fogod csinálni! Képes vagy rá!.

Daryl Bernstein
író, vállalkozó

 

 

Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít.

Márai Sándor
magyar író

Achim
Student

HIRDETMÉNYEK

 • Háziorvosi tájékoztató

  A koronavírus járvány miatt bevezetett rendelkezések és korlátozások figyelembe vételével a HÁZIORVOSI RENDELŐ működésében is változások történnek - írta tájékoztatójában Dr. Bakos János háziorvos.

  Bővebben...:
   
 • Ügyfélfogadás szünetel

  A lakossági, folyékony hulladék szállítás ügyben is SZÜNETEL a SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS, a szolgáltató az alábbi elérhetőségeken kereshető:

  Bővebben...:
   
 • Alföldvíz - tájékoztató

  A szolgáltató a jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel a biztonságos víziközmű szolgáltatás fenntartásának és a Társaság működőképességének megőrzése érdekében tájékoztató levelet juttatott el az önkormányzatokhoz

  Bővebben...:
   
 • Zárt kapus meccsek

  A koronavírus járvánnyal kapcsolatban számos kormányzati döntés, intézkedés született. Ez természetesen a sportrendezvényeket sem kerülhette el. A Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség (CSLSZ) ezzel összhangban lévő döntése szerint - más kormánydöntésig - az új szabályozás szerint rendezhetők és tarthatók meg a megyei labdarúgó mérkőzések:

  Bővebben...:
   
 • KÖZLEMÉNY iskolai beiratkozásról

  A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján az általános iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével - a megyei Kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala által meghatározott időszakban kell beíratni.

  Bővebben...:
   

Időjárás

booked.net

Látogatóink

Flag Counter

Havi Mini Eseménynaptár

Go to top