Pusztamérges Községi Önkormányzat képviselő testületének nyilvános üléseiről készített jegyzőkönyveit, azok mellékleteit, hozzá kapcsolódó előterjesztéseket, kivonatot, meghívót és a megjelentek névsorát (jelenléti ívét) olvashatja ezen menüpont alatt.

A könnyebb kezelés és a gyorsabb hozzáférés érdekében a jegyzőkönyvek és a hozzá kapcsolódó mellékletek külön-külön nyithatók meg. A megnyitáshoz szövegszerkesztő program illetve pdf olvasó szükséges. Amennyiben nem rendelkezik a szükséges programokkal, innen tudja letölteni azokat.

JELMAGYARÁZAT

a testületi ülés jegyzőkönyvének megtekintése / letöltése

a napirendekhez készült előterjesztések, kimutatások, tanulmányok (tárgyalási sorrendben)

a zárt ülésen hozott határozatok, értelemszerűen azok körülményei nélkül

 
2019. november 28.

(közmeghallgatás)

 
 
2019. október soros ülés      
 
2019. szeptember 26. soros ülés      
 
2019. június 27. soros ülés  
 
 2019. május 30. soros ülés       
 
 2019. április 25.  soros ülés    
 
2019. március 28. soros ülés     
 1. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
  Előadó: Dr. Harkai István alezredes, rendőrségi főtanácsos, Szegedi Rendőrkapitányság
 2. Beszámoló a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkájáról
  Előadó: Galiba Gábor tűo.őrnagy, tűzoltóparancsnok, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 3. Területrendezési eszközök megalapozó vizsgálatának és a Településfejlesztési Koncepciónak a véleményezése
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Éves összesített közbeszerzési terv megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 7. Helyi civil szervezetek 2018. évi támogatásának elszámolása, a 2019. évi működési támogatás iránti kérelmeinek elbírálása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 8. Egyéb előterjesztések
 • a. Pusztamérges, Fő utca 80/B szám alatti szolgálati lakás ügye
 • b. Móra Ferenc Művelődési Házban található színpadra vezető lépcső felújításáról / kialakításáról döntés
 • c. a közterület-használat szabályairól és díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó felhatalmazás
 • d. a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások támogatásával kapcsolatban felmerülő szállítási költségekről való döntés
 • e. tájékoztatás a közfoglalkoztatás keretében beszerzésre kerülő eszközökről
 • f. utcanév táblák beszerzéséről döntés

valamint:

 • Szüreti Fesztivál esti fellépő zenekar árajánlat
 • Középiskola tulajdonjogáról tájékoztatás
 • a "Pusztamérges" c. könyv értékesítéséről, vásárlásáról szóló lakossági érdeklődés
 • Petőfi utcai útpadka javításról alkotott vélemény
 • szolgálati lakások állagmegóvására vonatkozó észrevétel
2019. február 14. soros ülés     
 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 3. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 4. Az önkormányzati saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 5. Az önkormányzat 2019. évi közművelődési és könyvtári munka- és rendezvénytervének megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 6. Polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 7. Egyéb előterjesztések

 • a, Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2013 (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
 • b, Móra Ferenc Művelődési Ház működési szabályzatának, házirendjének elfogadása
 • c, A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 • d, A Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás Társulási megállapodásának 3. számú módosítása
 • e, Pusztamérges, Jókai - Rákóczi utca kereszteződésében lévő villanyoszlop áthelyezésének kérdése
 • f, Javaslat a Pusztamérgesi Középiskola működtetésére vonatkozó megállapodás közös megegyezéssel történő módosítására
2019. január 24. rendkívüli ülés  
 1. Pályázat benyújtása kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
2019. január 15. rendkívüli ülés  
 1. Szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól szóló 13/2018. (.31.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 2. 123/2018. (XII.11.) Kt. számú határozat javítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 3. Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának társulási megállapodás XIX. számú módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 4. 2018. évi Tanyafejlesztési Program pályázat benyújtásáról döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

valamint:

 • IFA és Mercedes teherautók eladása,
 • távközlési oszlop áthelyezésével kapcsolatos tájékoztatás,
 • étkezési térítési díjak beszedése,
 • hóeltakarítási munkák ütemezése, formája

 

HIRDETMÉNYEK

 • HŐSÉGRIADÓ '19. jún.

  Tisztelt Lakosság! Figyelem!

  Hőségriasztásról adott ki a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala. Dr. Szántó Mária járási hivatalvezető körlevélben tájékoztatta az önkormányzatokat ennek tényéről, valamint a térségben igénybe vehető, klimatizált helyiségek listájáról.

  Bővebben...:
   
 • Nyári diákmunka 2019.

  Jelentkezz nyári munkára!

  Pusztamérges Községi Önkormányzat 2019-ben is elindítja nyári diákmunka programját. ehhez vár jelentkezőket. A foglalkoztatás részleteit az alábbiakban olvashatja: FIGYELEM! Jelentkezési határidő hosszabbítás jún. 19. délig!

  Bővebben...:
   
 • Egyenlő Bánásmód 19/6

  Az egyenlő bánásmód mindenkit megillet!

  Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Csongrád megyei referense dr. Kiss Éva 2018. június 14-én, pénteken 13-17 óra között a SINOSZ Hódmezővásárhelyi Szervezeténél (6800 Hódmezővásárhely, Tóalj u. 5.) tart ingyenes félfogadást.

  Bővebben...:
   
 • EP 2019

  A 2019. évi Európai Parlament tagjai választásával kapcsolatban a pusztamérgesi Móra Ferenc Művelődési Ház is érintett, mint szavazókör. A szavazófülkék kialakítása és a Helyi Választási Bizottság tagjai által történő ellenőrzés után a szavazókör - a választás reggeléig - lezárásra kerül. Ezért 2019. május 24-én (pénteken) a Művelődési Ház ZÁRVA tart, szolgáltatások nem vehetők igénybe.

  Bővebben...:
   
Go to top