Pusztamérges Községi Önkormányzat az 1992. évi XXXIII. - a közalkalmazottak jogállásáról szóló - törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az önkormányzati főzőkonyhára szakács munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6785 Pusztamérges, Ifjúság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A szakács munkakörbe tartozó feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
o   Szakmunkásképző intézet, szakács
o   büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
o   3 hónapos próbaidő kikötése
o   személyes adatok kezeléséhez és tárolásához történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat a pályázattal összefüggésben

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
o   90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről,
o   nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez, tárolásához való hozzájárulásról,
o   önéletrajz,
o   iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi-Nagy Renáta nyújt, a 0662/286-851-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
o   Postai úton, a pályázatnak a Pusztamérges Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6785 Pusztamérges, Móra tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PU/1151-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szakács, vagy
o   személyesen Dr. Papp Sándor polgármester, Csongrád megye 6785 Pusztamérges, Móra tér 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
o   A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázati anyagok áttekintését követően, mérlegelve azok tartalmát Pusztamérges község képviselő-testülete bírálja el.  A pályázatok elbírálását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül értesítésre kerül a pályázó.
o   A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

o   helyben szokásos módon - 2019. szeptember 4.
o   www.pusztamerges.hu - 2019. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pusztamerges.hu honlapon szerezhet.

 a pályázati kiírás pdf file-ként letölthető

HIRDETMÉNYEK

Fémipari munkalehetőség

Szakirányú végzettséggel lakatosokat és minősített hegesztőket keres a Bács Work munkaerő közvetítő iroda. Jelentkezni az alábbi felhívásban szereplő elérhetőségeken lehet, bővebb információ ugyanitt kérhető.

Bővebben...:

Ügyintézés szünetel

Július 1. a Köztisztviselők Napja (és a Magyar Egészségügy ünnepnapja is - Semmelweis nap). A Polgármesteri Hivatalban 2020. július 1-én ÜGYINTÉZÉSI SZÜNET lesz. A háziorvos, a fogorvos és a védőnő rendelései elmaradnak, az önkormányzat és a rendelők zárva tartanak.
Az orvosi ügyelet zavartalanul működni fog.

Megértésüket köszönöm!

Erdélyi-Nagy Renáta
aljegyző

Diákmunka 2020.

Fiatalok figyelem! Idén is van lehetőség nyári diákmunkára az Önkormányzatnál!
A jelentkezési határidő kissé szűkös - erre mindenképpen figyelni kell! Részletek (nyomtatható formában) ITT ÉRHETŐK EL

Bankszünnap a TakarékBuszon

Tisztelt Ügyfeleink! Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a Takarékbank ZRt. számlavezető rendszereinek egységesítése miatt 2020. június 26-án, 29-én és 30-án BANK SZÜNNAPOT tartamely a pénztári szolgálatra és a könyvelésre egyaránt kiterjed. (ez idő alatt az azonnali fizetési (AFR) megbízások folyamatosan teljesülnek, valamint a bank- és hitelkártyák is használhatók lesznek)

Bővebben...:

Jelentkezz a Honvédséghez!

Több, mint másfél évtized telt el azóta, hogy Magyarországon leszerelt az utolsó sorköteles katona és az ország áttért az önkéntes haderőre, mely hivatásos, szerződéses és tartalékos katonákból áll. A katonai szolgálat ma már nem kötelező, hanem önként választott hivatás.

Bővebben...:

Havi Mini Eseménynaptár

Partnerek

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top