Megújul a templomunk

Kedves Pusztamérgesiek! Kedves Hívek!

Az elmúlt 7 évben együtt nagy utat tettünk meg. Rengeteg minden megvalósult a templomban és a plébánián is, rengeteg program, hittanos tábor, felújítások, betlehemes műsör, egyházi és világi ünnepek egész tárháza. Látszólag nem nagy dolog ebben a digitalizált és mégis tökéletesen elszeparálódott világban, de kétségtelen tény, hogy a mi munkánk, a mi erőfeszítéseink meg sem közelítik Dr. Galambos Miklós plébános atya vagy a sokak által talán feledésbe merült Vunibalda nővér munkáját. Hasonlóképp látszólag mennyivel könnyebb a mi generációnknak templomot, iskolát, épületeket felújítani, karbantartani, hiszen itt vannak a pályázatok. Ha belegondolunk nagy vonalakban, akkor igen, de akik pályáztak, elszámolnak, tudják, hogy ez nem olyan egyszerű, mint ahogy az sokszor látszik. Persze még mindig könnyebb vállalkozás, mint két világháború között egy hatalmas templomot felépíteni az Isten tiszteletére, az emberek szolgálatára és a mindenét elvesztett emberiség számára, hogy legyen reménye, tudjon hinni, bízni, remélni egy szebb jövőben, az Örök Életben.

Október végén megérkezett a cserép és a faanyag

Tisztelt Lakosok!

Amint már látszik, több éves előkészület után megkezdődött templomunk felújítása. Mivel a templom műemlék, ez nagyban megnehezíti a munkafolyamatokat és az engedélyeztetések is komoly összegeket foglalnak magukban. A templom teljes tető, külső és belső felújítása, meghaladja a 70 millió foríntot. Már most plusz költségek merültek fel. A pénz nagyobb része 3 nyertes pályázatból tevődik össze, de a jelen felállás szerint is még majdnem 10 millió hiányzik, de ez a költség tovább nő.

Megközönöm Mindazoknak, akik adományaikkal, munkájukkal vagy imáikkal, bármilyen módon segítettek, segítenek és fognak segíteni. Nagy szükség van jelen helyzetben az összefogásra. Itt köszönöm meg mindazoknak az önkénteseknek, önkormányzati dolgozóknak a munkáját is, akik kipakolták a templom teljes belső berendezését. Ha jól haladunk talán Húsvétra vissza költözhetünk, s templomunk teljes külső- belső felújítása pedig július elejére kell, hogy elkészüljön. A templom felújítási folyamatok megvalósulásáról nagy vonalakban tájékoztatást fogok adni, de részletes tájékoztatóval keressenek bátran személyesen. 80 éve összefogott és templomot épített Pusztamérges. Fogjunk össze mi is ebben a reményvesztett, járvánnyal sújtott kilátástalan világban és mutassuk meg, hogy a pusztamérgesieknek van még jövő képe, mert építik az Úr házát és bíznak a Mindenség Királyában.

A tetőcserén kívül belső felújítási munkákra is sor kerül

A megadott bankszámlaszámra is utalhatnak, feltüntetve nevüket a közleménybe és „Adomány” szót. Vagy Gyuris Jánosnénál cserépjegy formájában, illetve az Önkormányzathoz beadva is leadhatják adományaikat. A felújítás befejeztét követően, mindazok, akik nagyobb összeggel járultak hozzá, azok névsora helyet kap majd a templomban megőrizve a következő nemzedék számára.

Végül pedig ez úton szeretetném kifejezni őszinte és hálás köszönetem, hogy az elmúlt években is támogattak minket, az egyházi hozzájárulásukat befizették, segítve a templom és az egyházközség müködését. Egy községben, egy közösségben ugyanazon célért fáradozunk. Köszönöm, hogy együtt tudjuk megvalósítani.

Bízva segítő szándékukban, Isten áldását kérem életükre, munkájukra.

Negyela Zoltán
plébániai kormányzó

Nagyboldogasszony Plébánia
6785 Pusztamérges, Szent István u. 13.
Adószám: 19982407-1-06
Bankszámlaszám: 10700062- 66952413 – 51100005 CIB Bank

hálásan Köszönjük támogatását!
Folyamatosan bővülő FOTÓGALÉRIÁNK is elérhető

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.