Szakácsot keresünk

A Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha pályázatot hirdet szakács munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6785 Pusztamérges, Szent I. u. 8.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Szakács munkakörbe tartozó feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyve rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakmunkásképző intézet, szakács,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
 • személyes adatok kezeléséhez és tárolásához történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat a pályázattal összefüggésben
 • három hónapos próbaidő kikötése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez, tárolásához való hozzájárulásról
 • önéletrajz, iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 10. 12:00
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző nyújt, a 30/820 68 36–os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha (6785 Pusztamérges, Szent I. u. 8.) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szakács
 • Személyesen: Pusztamérges Községi Önkormányzat Hivatalánál (6785 Pusztamérges, Móra tér 2.), ügyfélfogadási időben.

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázati anyagok áttekintését követően, mérlegelve azok tartalmát az intézményvezető bírálja el.
A pályázatok elbírálását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül értesítésre kerül a nyertes pályázó.
A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.pusztamerges.hu
 • helyben szokásos módon

Pusztamérges, 2023. január 17.

Csongrádiné Horváth Gabriella
intézményvezető

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük