Szavazóköri felülvizsgálat

Pusztamérgesi Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. §. (1) bekezdésében megállapított feladat- és hatáskörömben eljárva a Csongrád-Csanád 02. számú országgyűlési választókerülethez tartozó Pusztamérges község szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását valamint a szavazóhelyiségek címét felülvizsgáltam, az alábbiak szerint állapítom meg: a HVI határozat (indoklással) itt tekinthető meg.

A határozat tartalmazza a fentieken túl tartalmazza annak közzétételi módját és időtartamát valamint a jogorvoslat formáját is. Jelenleg a pusztamérgesi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 908 fő.