Településképi arculati kézikönyv

Pusztamérges Község Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet készítését kezdte meg. Jelen értesítésünk az előzetes tájékoztatás szakaszához kapcsolódik.

Ezzel kapcsolatban lakossági fórum keretében is tájékozódhat a lakosság.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 43/A. § (2) bekezdés a) pontja és Pusztamérges Községi Önkormányzat 7/2017. (V.24.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott „Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályai” szerin Pusztamérges lakossága, civil, gazdasági, szakmai és hitéleti szervezetei az új Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet készítéséhez javaslatokat tehetnek, adatokat szolgáltathatnak

2017. június 12-től – 2017. július 03-ig.

A kézikönyvhöz és a rendelethez vonatkozó javaslataikat írásban adhatják le – a polgármesternek címezve – küldhetik postai levélben, elektronikus levélben a hivatal@pusztamerges.hu elektronikus levélcímre, vagy leadhatják személyesen ügyfélfogadási időben az Önkormányzat Hivatalában.

A Településképi Arculati Kézikönyv készítéséhez a település különböző jellegzetes, karakteres részeit, épített, természeti vagy táji elemeit korábbról megörökítő képi (akár kézzel rajzolt) ábrázolásokat mutathatják be digitális publikálásra, vagy digitalizálást követően küldhetik szintén a fenti elektronikus postafiókba. A széles társadalmi bevonás érdekében, a partnerségi rendeletnek megfelelően a témában a készítés folyamata alatt

lakossági fórumot is tartunk, melyre szeretettel meghívjuk!

Időpontja: 2017. június 27-én 16 óra
Helye: Művelődés Ház nagyterme
(6785 Pusztamérges, Móra tér 6.)

A lakossági fórumon szóban is elmondhatja ötleteit, javaslatát, valamint a fórumot követő 8 napon belül a fent megadott e-mail címre is eljuttathatja írásban.

Mellékelt előzetes tájékoztatóban olvashat a településképi arculati kézikönyvről és településképi rendeletről bővebben.

Az egyeztetésben résztvevők folyamatos tájékoztatása Pusztamérges Községi Önkormányzat Hivatalának – 6785 Pusztamérges, Móra tér 2. –hirdetőtábláján, és a község honlapján – www.pusztamerges.hu – elhelyezett hirdetéseken keresztül.

Kérjük, hogy észrevételeivel és tanácsaival segítse közös munkánkat!

Pusztamérges, 2017. június 9.

Dr. Papp Sándor polgármester

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.