Szerte az országban számos példája akad, de mindeddig Pusztamérgesen nem alakult önkormányzati koordináció alatt működő Települési Értéktár Bizottság. Ettől függetlenül baráti közösségek, önszerveződő csoportok, a község múltja,történelme, hagyományai iránt fogékony polgárok sok dokumentummal, tárgyi emlékkel, relikviával rendelkeznek. Ezeknek a – sokszor a nyilvánosság elől elszigetelt – értékeknek az számba vételét, esetlegesen gyűjtését a Községi Könyvtár és az eMagyarország Pont vállalta fel, hogy egy virtuális gyűjteményként megőrizze az utókornak. E két intézmény önként vállalt feladatának tekinti összesíteni és rendszerezni Pusztamérges és környékének területén fellelhető települési és tájegységi értékeket, hagyományokat.
A helyi (virtuális) értéktár létrehozásának célja, a térség természeti környezetének, szellemi, anyagi, művészeti  alkotásainak, hagyományainak, összegyűjtése, bemutatása, ezen keresztül az összetartozás erősítése, amely feladata kell hogy legyen minden, a települése és lakókörnyezete iránt elkötelezett polgárnak.

A FELADAT: meglátni és megláttatni egy-egy helyi közösség speciális értékeit, tárgyi vagy szellemi örökségét.

Az értékek – még ha azok helyi értékek is – közérdeklődésre tartanak számot, hasznos munka van bennük, egyediek, fenntartandóak. Jellemzik a település és környéke hagyományait, megismerhetővé teszik múltját, betekintést engednek fejlődésének szakaszaiba, tárgyi emlékei és szellemi öröksége által erősítve az itt élők identitástudatát, kohéziós erejét.
Egy érték (amely nem feltétlenül csak helyi érték lehet) Települési Értéktárba kerülésére a település bármely lakója, elszármazottja vagy Pusztamérges iránt bármilyen kötődéssel rendelkező polgár tehet javaslatot.
A javaslattevő a benyújtani kívánt értéket az itt található adatlap alapján elsősorban elektronikus formában adhatja be a jogszabályok előírásai szerint a Községi Könyvtárba vagy a Móra Ferenc Művelődési Ház IKSZT-ben működő eMagyarország Pontba. Az intézmények munkatársainak non-formális Értéktár Bizottsága a beérkezett javaslatokat megvizsgálja, kategorizálja és javasolhatja az egyes értékeknek a Megyei-, illetve a Magyar Értéktárba való felvételét, azt követően pedig Hungarikummá nyilvánítását.

MIT TEKINTÜNK TELEPÜLÉSI ÉRTÉKNEK?

AGRÁR és élelmiszer-gazdaság: borászat, mezőgazdasági termékek, élelmiszerek.

EGÉSZSÉG és ÉLETMÓD: gyógyszerek, gyógynövények, gyógyvíz-és fürdőkultúra.

ÉPÍTETT környezet: tudatos építési munka eredménye.

IPARI és MŰSZAKI megoldások: kézműipar, kézművesség.

KULTURÁLIS örökség szellemi és tárgyi javai: tánc, zene, régészeti lelőhelyek.

SPORT: szabadidő eltöltése, szellemi sport, sportolói életmű, csúcsteljesítmény.

TERMÉSZETI környezet: fizikai és biológiai képződmények, ökológiai rendszerek, természeti tájak.

TURIZMUS és vendéglátás szellemi és tárgyi termékei, pl.: turisztikai szolgáltatások, programok, étel és italkészítési eljárások.

A Települési Értéktár Bizottságként működő közösség a lakosság közreműködésével szeretné megvalósítani a helyi értékek felkutatását, és kér mindenkit, akinek tudomása van helyi értékekről, hogy javasolja azok felvételét a Pusztamérgesi Települési Értéktárba! Tegyünk együtt arról, hogy hagyományaink, szokásaink, tárgyi emlékeink fennmaradjanak az utókornak, hogy gazdagíthassák történelmünket!
Az értéktárba felvett értékek sora folyamatosan bővül. Legyen sok örömünk ebben a szép és „értékes” gyűjteményben!

A helyi, megyei, nemzeti értékekkel kapcsolatos hatályos jogszabályok

  • 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
  • 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük