Köszöntő a szertárból

Pusztamérgesen az önkéntes tűzoltás már több mint 75 éves, egyesületi formában működik és ellátja a településen a tűzoltási, katasztrófavédelmi feladatokat. Munkáját egy Észak-Rajna-Wesztfália tartománytól kapott Magirus  Deutz gépjármű fecskendő segíti, amelynek karbantartását, műszaki állapot megőrzését szintén az egyesület látja el. Az önkéntes tűzoltók a polgárőrség sorait is erősítik. Együttműködnek a falu közbiztonsága, lakóinak élet- és vagyonbiztonsága megteremtésében, a településen a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában a rendelkezésre álló személyi feltételek és anyagi, technikai eszközök célszerű, összehangolt alkalmazásában.
Az egyesület tagsága havonta találkozik, ahol értékelik az eltelt időszak eseményeit, vagy szerencsés esetben eseménytelenségét. Rendszeresen részt vesznek megyei,- országos és egyéb versenyeken felnőtt és ifjúsági kategóriában, ahol rendszerint dobogós eredménnyel térnek haza.

Tagjaink között vannak akik több mint 50 éve végzik ezt az odaadó tevékenységet. Az idősebb tagoktól rengeteg gyakorlati és elméleti tanácsot kapunk, melyeket jól tudunk hasznosítani tevékenységünk során. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, tudásukra, tapasztalatukra és arra, hogy együtt dolgozhatunk velük!

Ruzsa Köztestületi tűzoltóságával, a Ruzsai Katasztrófavédelmi Őrssel 2008. évben kötöttünk együttműködési megállapodást, így a szomszédos település hatékony segítségére is mindig számíthat egyesületünk. Rendszeresen tartunk tűzoltó bemutatót a lakosság számára,- és adunk közre tűzmegelőzési tanácsokat. A település helyi újságjában, a Pusztamérgesi Hírlevélben tesszük közé azokat az ismeretterjesztő, tájékoztató anyagokat, amelyek hatékonyan képesek segíteni a lakosságot a tűzmegelőzés, kárelhárítás terén és segítjük az ezzel összefüggő jogi szabályozás sokszor bonyolult és összetett rendszerében történő eligazodást.

Csapatunkat 2010-évben az a megtiszteltetés érte, hogy – elsősorban az ifjúsági raj munkájának elismeréseként – mi adhatunk helyszínt a Gróf Széchenyi Ödön Országos Ifjúsági Tűzoltó Versenynek,- egyesületünk nyerte el a szervezés jogát. Ezen feladatnak igyekeztünk legjobb tudásunk szerint eleget tenni és a résztvevő csapatok szinte egyöntetű véleménye alapján egy rendkívül színvonalas, szakmai szempontból is jól szervezett, professzionalitást mutató versenyt bonyolítottunk le. Ennek előtte ilyen kis település (lakosságszám kb. 1200 fő) még soha nem nyerte el a rendezési jogot. A Csongrád Megyei Tűzoltó Szövetségtől, valamint a többi megyében lévő – főként a ruzsai egyesülettől – nagyon sok segítséget kapunk az előkészületek szervezésében.

Az egyesület munkáját 2010-től gyakori személycserék, vezetőségi tagok lemondása nehezítette. Mint arról korábban hírt adtunk, egyesületünk elhivatott és agilis vezetője Kormos Sándor tragikus hirtelenséggel elhunyt. Sanyi nagyon sokat tett a csapatért, előre jutásáért, szakmai kapcsolatrendszerének fejlődéséért. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Utódai előtt követendő példaként áll munkássága.
Az egyesületünket a helyi önkormányzat támogatja – amit ez úton is köszönünk – igyekszünk kihasználni a pályázati lehetőségeket. Így tudtunk egységes formaruhát vásárolni és eszközállományunk fejlesztésére, bővítésére tudunk némi elnyert összeget fordítani.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a mi kis csapatunk egy remek összetartó, jól képzett és sokat tapasztalt csapat.

Csala István elnök

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.