FŐOLDAL

PÁLYÁZATOK

CIVIL SZERVEZET

VIRTUÁLIS EMLÉKKÖNYV


NYILATKOZAT a (teszt üzemben működő) honlapon található dokumentumok, információk frissítéséről és fellelhetőségéről
NYILATKOZAT a Cselekvési Terv 8. mérföldkőben vállalt időpontoktól való eltérésről, a programok módosított megvalósításáról

Folytatódik a megkezdett folyamat

A 2020-as évben a “Közös Kincsek – összetartó közösség: Mórahalom és térsége a helyi identitás és kohézió erősítéséért” TOP 5.3.1-16-CS1-2017-00002 pályázat keretein belül tovább folytatódtak. A 2020. márciusában kialakult pandémia azonban felülírta a pályázat lehetőségeit. Ez hatással volt a közösségi életre is, hiszen a kialakult helyzet miatt a településen élők aktivitása korlátokhoz volt kötve. A programok kisebb eltolódásokkal valósultak meg. Új programok is színesítették a pályázatot illetve a közösségi életért tenni akarók mindennapjait.

A virtuális emlékkönyv lehetőséget biztosított arra, hogy a múltbéli és jelen események, programok fotói ilyen formában is megőrzésre kerüljenek, amelyet a távol élő hozzátartozókkal is megoszthatunk elektronikus formában. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy régi, analóg technikával készült fotókat digitalizálással megőrizhessünk az utókor számára is.

Több, mint hírlevél – kalendárium lett a 100. szám

Mindegyikhez történet kötődik, ami szintén közösségépítő hatással bír. Lehetőséget biztosít arra, hogy szűkebb lakókörnyezetünk múltját és szokásait jobban megismerhessük.

Egy másik várva várt program is megvalósult, az első mérgesi kalendárium is bemutatásra került – újság formájában. A második kalendáriumot 2021-ben egy kemény borítású könyv formájában szeretnénk a településen élők és – akár – az innen elszármazottak rendelkezésére bocsátani. A lakosok, civil szervezetek, intézmények, az önkormányzat együttműködésével tovább erősödik a helyi identitás. A programok sikeresen megvalósultak – erre törekszünk 2021-ben is!

Csíkos Anasztázia
közösségfejlesztő


Mérgesi kalendárium bemutatója

A „Mérgesi kalendárium bemutatója” a Móra Ferenc Művelődési Ház nagytermében került megrendezésre. Az előkészületek már korábban megkezdődtek. A bemutatót megelőző
kalendáriumi ülésen is szó volt a kalendáriumi bemutatót illetően, az ezzel kapcsolatos
feladatokról. A Művelődési Házban is javában folytak az előkészületek. A bemutató tematikája
összeállt, ennek megvalósítása következett. Mivel nem ez az első kalendáriumi bemutató,
ezért az előző bemutatók is segítségül szolgáltak a koncepció kidolgozásánál. Ezek a bemutatók is rendkívül nagy hatással vannak az emberi kapcsolatok fejlődésére, a helyi identitástudat további erősödésében. Rendkívül fontosnak tartjuk a lakosság visszajelzését, hiszen mind a negatív mind a pozitív vélemények építő jelleggel bírnak.

2021. szeptember 11.


Virtuális emlékkönyv megbeszélés

A Cselekvési terv részét képezi településünkön a virtuális emlékkönyv létrehozása. E program kiválasztásakor figyelembe vettük a lakosok véleményét is és azt is, hogy mennyire gyakorivá vált szinte minden háztartásban az internet használata. Ennek kapcsán szerettünk volna egy olyan webes felületet, ahol online is elérhető, megtekinthető mind a településen élőknek, a már elszármazottaknak, rokonoknak, ismerősöknek, bárkinek, akinek valamiféle kötődése van településünkhöz. Itt megtalálhatók a régmúlt és a jelen eseményeiről, programjairól készült fotók
illetve bármilyen készülékkel való felvételek. Pusztamérges emlékeit, értékeit bemutató fényképek és hozzájuk tartozó kis leírások. Videók, filmek a jelenből és a régmúltból egyaránt. Ehhez a
programhoz bármi beletartozik, ami a településhez köti az embereket. Kortól és nemtől, korosztálytól független.

2021. szeptember 7.


Elszármazottak találkozója

Ez a program lehetőséget biztosít találkozásra, beszélgetésekre, kapcsolódási pontok keresésére, azoknak a továbbítésére. Lehetőség arra, hogy – akik egykor Pusztamérges lakosai voltak – , de az élet úgy hozta, hogy elszármaztak településükről, ismét betekintést kapjanak településünk közösségi életébe. A helyi identitástudat erősödjön, a régmúlt és a jelent összekötő közös értékek felidézésésével. Ennek megvalósítását lakossági felhívással, plakáttal, netes felületen, a közösség bevonásával és
aktivizálásával valósítottunk meg. A rendezvény szervezésénél figyelembe vettük, hogy a falu
jelenlegi lakói és az innen elszármazottak minél jobban megismerhessék egymást illetve a régi
barátságaikat feleleveníthessék. Telefonon történő visszajelzéssel vártuk az ide látogatókat. A
program lényege, hogy a helyi és a településről elköltözött emberek újra találkozzanak egymással,
beszélgessenek és örüljenek a viszontlátásnak. Az „odatartozás” érzését, a kötődés képességét
biztosítja. Ezáltal fejlődhet a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, erősödik a
településhez való kötődés. Ennek tudatában szerveztük meg Pusztamérgesen az Elszármazottak
találkozóját egy kisebb Falunap keretein belül.

2021. szeptember 4.


Sportos Mérges

A korábbi sikeres sportos programokhoz kapcsolódóan, a tapasztalatok és vélemények alapján elhatároztuk, hogy egy vendégelőadó, aerobik oktatóval tesszük színesebbé a közösség életét, aki már korábban is járt településünkön. A jelenlegi szabályokat figyelembe véve a programot a Móra Ferenc Művelődési Házban hirdettük meg. Olyan sportos programot terveztünk, ami lehetőséget biztosít arra, hogy együtt töltődjünk, együtt éljük át mindazt, amit a mozgás adta érzés tud adni, hatással van a közösségi élet formálására, összekovácsolására, erősödik az emberek identitástudata. Az emberi jólétnek tulajdonképpen alapvető feltétele a fizikai aktivitás, amit leginkább a sporton keresztül tudunk megvalósítani, rendkívül nagy hatással van a közösségi életre, hiszen olyan légkört képes kialakítani, ami rendkívül pozitív hatással van az emberekre. A mozgás a testi és lelki egészség mozgatórugója, legalább annyira fontos része az egészséges életmódnak, mint az egészséges táplálkozás.

2021. július 06., 13., 20.


Kalendáriumi ülés

A kalendáriumi ülésen az egybegyűltek jelenlétével a program 15 órakor megkezdődött. A kalendáriummal kapcsolatos észrevételek, véleményformálás lehetőséget biztosított arra, hogy kialakuljon az egyének közötti párbeszéd, ami közösségépítő hatással bír. Fontosnak tarjuk a
lakosok véleményét, ezért fő véleményformálónak mindenképpen a kalendárium véleményezését tartjuk szem előtt, hiszen összetett fejlesztést képes létrehozni. Tartalmas együttlétet alakít ki. A kalendárium összeállításában szerepet betöltött személyek tudására, a helyi közösségben betöltött
egyének szerepére épít. Új emberi kapcsolatok születtek, melyben az egyéni tudás, hozzáértés
felértékelődik. Érezhető volt az együttműködéshez szükséges empátia, melynek alappillére az egymástól eltérő gondolatok, egymás teljesítményének az elismerése, a lehetséges konfliktusok kezelése, úgy, hogy senki ne sérüljön és a közös tevékenység megmaradjon. Az egyes hónapokhoz tartozó településünkhöz kapcsolódó rövid leírások-, újra egy történelmi folyamat, egy fontos fejlődés részeseivé teszi a falu lakóit, az egyéni és közösségi létet, visszatekintést ad a múlt értékeire, viszonyítási lehetőség a jelen értékeihez
és a jövőbeni tervekhez.

2021. július 28.


Kalendáriumi ülés

A jelenlegi ülés központi témája a 2021-es kalendáriummal kapcsolatos változtatások, módosítások átbeszélése, jóváhagyása volt, amire a kialakult vírus helyzet miatt került sor. A civil szervezetek, intézmények életében bekövetkezett változásokat szerettük volna frissíteni, hogy minél hitelesebb, valósabb képet mutassunk be településünkről. Érezhető volt a jelenlévőknek a tenni akarása, az hogy minél jobb, érdekesebb, tartalmilag gazdagabb kiadvány kerüljön az olvasók kezébe. Kíváncsiak voltunk a civil szervezetek, intézmények vezetőinek véleményére, gondolataira, hogy ez az elmúlt időszak mennyire hatott ki, változtatta meg a közösségi életet, amelyben aktívan részt vesznek. Mennyire erősödtek az emberi kapcsolatok, mennyire nehezítette vagy erősítette a közösségi életet. Érdekes volt hallgatni a különböző véleményeket, egy jó hangulatú beszélgetés vette kezdetét.

2021. június 28.


Virtuális emlékkönyv megbeszélés

A Cselekvési terv részét képezi településünkön a virtuális emlékkönyv létrehozása. E program kiválasztásakor figyelembe vettük a lakosok véleményét is és azt is, hogy mennyire gyakorivá vált szinte minden háztartásban az internet használata. Ennek kapcsán szerettünk volna egy olyan webes felületet, ahol online is elérhető, megtekinthető mind a településen élőknek, a már elszármazottaknak, rokonoknak, ismerősöknek, bárkinek, akinek valamiféle kötődése van településünkhöz egykor illetve a régmúltból a régmúlt és a jelen eseményeiről, programjairól készült fotók illetve bármilyen készülékkel való felvételek. Pusztamérges emlékeit, értékeit bemutató fényképek és hozzájuk tartozó kis leírások. Videók, filmek a jelenből és a régmúltból egyaránt. Ehhez a programhoz bármi beletartozik, ami a településhez köti az embereket. Kortól és nemtől, korosztálytól független.  

2021. június 21.


Bűnmegelőzési program 4.

A Bűnmegelőzési program a pusztamérgesi Szent Ágoston Katolikus Általános Iskolában került megrendezésre az itt tanuló gyerekek számára. Mórahalomról, Dr. Pőcze Tünde Őrnagy segítségét kértük, hiszen a kialakult járványhelyzet miatt a lehetőségeink jóval szűkösebbek voltak. A személyes találkozásra, előadásra nem volt lehetőség, viszont fontosnak tartottuk, hogy a program sikeresen megvalósulhasson. Az iskolaigazgatóval, az Őrnaggyal való egyeztetés után a tesztek mellett maradtunk. Ez megoldást ad arra, hogy a program megvalósuljon és arra, hogy újabb információkkal legyenek gazdagabbak az iskola tanulói. A felsősöknek a közlekedéssel és a bűnüggyel kapcsolatos kérdéseket szerettünk volna feltenni, hiszen mindkettő téma érinti korosztályukat.

2021. május 25-28.


Lakossági kerekasztal

A kialakult járványhelyzet felülírta az elképzeléseinket, így fontosnak tartottuk ezt is, hogy a beszélgetés részét képezze. Mennyire befolyásolta a település életét, a közösségi összetartozás, identitástudat mennyire erősödött, illetve milyen negatív hatással volt a közösségi életre. Az online tér adta lehetőségekkel mennyire éltek a településen élők. A személyes találkozással, a közösség bevonásával, aktivizálásával igyekeztünk, hogy a településen élők között újból erősödjön a kapcsolat.  A közösségi identitás tartalmának mélyebb megismerése, új kommunikációs helyzet teremtődése generációk között. Kinek milyen lehetőségekkel, programokkal sikerült ezt az időszakot átvészelni. Mindenképpen szerettük volna, ha a beszélgetés részét képezze a koronavírussal kapcsolatos helyzet. Miképpen hozott változást az emberek életében, hiszen egy krízishelyzet is kihatással van a közösségi életre.

2021. május 27.


Közlekedésbiztonsági program 4.

Mórahalomról, Dr. Pőcze Tünde Őrnagy segítségével olyan programot terveztünk, ami a gyerekek eddigi megszerzett tudását, a korábbi előadásokon szerzett információkból ad visszajelzést. A közlekedéssel kapcsolatos információkból állított össze kérdéseket az Őrnagy, figyelembe véve a különböző korosztályt. Mivel a személyes találkozásra most nem volt lehetőség, ezért egyeztetve az iskola igazgatójával, megbeszéltük melyik osztálynak milyen kérdéssort állítson össze az Őrnagy. A szabálykövető közlekedés biztonságával, fontosságával összefüggő kérdések. Településünk nagyon gyakori a kerékpáros közlekedés, ezért nagyon fontos egymás testi épségének a megóvása. Közös megegyezés alapján az alsós osztályosok számára állított össze – minden osztály számára más és más kérdéssort.

2021. május 25-28.


a programról megjelent cikk honlapunkon található

Közösségek Hete 2021.

Mutassuk meg, hogy a kényszerű (karantén) helyzet nem elzár, épp ellenkezőleg: összeköt és megerősít bennünket! Az online tér adta lehetőségekkel élve külön-külön, de mégis együtt, egymásra odafigyelve, egymást bátorítva könnyebben élhetjük meg a mindennapjainkat.
Ebben az évben is csatlakoztunk a Közösségek Hete országos rendezvénysorozathoz, amely a közösségek ünnepe, amely – a kialakult egészségügyi és járványügyi helyzetre való tekintettel – virtuális formában kerül megrendezésre.
A TOP-5.3.1. pályázat keretén belül az “Elszármazottak Találkozója” c. program lehetőséget ad arra, hogy az online térben találkozzunk, ahol azok hozzászólásait várjuk, akik egykor Pusztamérgesen éltek, de az élet úgy hozta, hogy máshol élik mindennapjaikat.
Mi az első gondolat, ami eszébe jut e szó hallatán – láttán: Pusztamérges? (várjuk a válaszait, ami lehet akár egy esemény, barátság, helyszín, emlék, ami egykor Pusztamérgeshez kötötte. A helyi lakosok véleményére, emlékeire is kíváncsiak vagyunk!

2021. május 10-16.