Tuesday, 2022. January 25.

2021. évi képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei


Pusztamérges Községi Önkormányzat képviselő testületének nyilvános üléseiről készített jegyzőkönyveit, azok mellékleteit, hozzá kapcsolódó előterjesztéseket, kivonatot, meghívót és a megjelentek névsorát (jelenléti ívét) olvashatja ezen menüpont alatt.

A könnyebb kezelés és a gyorsabb hozzáférés érdekében a jegyzőkönyvek és a hozzá kapcsolódó mellékletek külön-külön nyithatók meg. A megnyitáshoz szövegszerkesztő program illetve pdf olvasó szükséges. Amennyiben nem rendelkezik a szükséges programokkal, innen tudja letölteni azokat.

JELMAGYARÁZAT

a testületi ülés jegyzőkönyvének megtekintése / letöltése
a napirendekhez készült előterjesztések, kimutatások, tanulmányok (tárgyalási sorrendben)
zárt ülés határozatai, a körülmények nélkül

2021. JANUÁR

január 15.

1/2021. (I.15.)Kiss Evelin részére rendkívüli települési támogatás megállapítása
2/2021. (I.15.)Állásfoglalás Dobó Attila r. százados őrsparancsnok beosztásba történő vezetői kinevezéséhez
3/2021. (I.15.)Pusztamérges, külterület 0157/5. hrsz-ú ingatlan bérbe adásának ügye
4/2021. (I.15.)2021. évi járási startmunka mintaprogramra épülő program – Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás és mezőgazdaság – támogatására vonatkozó kérelmek benyújtásáról döntés

január 29.

5/2021. (I.29.)Csongrádiné Horváth Gabriella kinevezésének módosítása
6/2021. (I.29.)Jáger Béla kinevezésének módosítása
7/2021. (I.29.)2019. évi költségvetési maradvány korrekciójának elfogadása

2021. FEBRUÁR

február 15.

8/2021. (II.15.)Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
9/2021. (II.15.)Pusztamérges Községi Önkormányzat 2021. évi rendezvénytervének elfogadása

2021. MÁRCIUS

március 10.

10/2021. (III.10.)Az önkormányzati saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek
11/2021. (III.10)A helyi civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolása, a 2021. évi működési támogatás iránti igények elbírálása
12/2021. (III.10.)Az “önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú támogatási kérelem benyújtása
13/2021. (III.10)Pusztamérges Községi Önkormányzat és a Mórahalmi-, Pusztamérgesi Hegyközség közötti használatba-adási megállapodás jóváhagyása
14/2021. (III.10.)Pusztamérges, külterület 0157/9. hrsz-ú ingatlan bérbe adásának ügye
15/2021. (III.10.)Pusztamérges, külterület 0379/46. hrsz-ú ingatlan bérbe adásának ügye
16/2021. (III.10.)Vas Lászlóné 6785 Pusztamérges, Fő u. 76. szám alatti lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása

március 12.

17/2021. (III.12.)Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás 5. sz. módosításának jóváhagyása
18/2021. (III.12.)Pusztamérges Községi Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

március 25.

19/2021. (III.25.)Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás 8. sz. módosításának – működéshez fizetendő hozzájárulás számítási táblája 2021. évre – jóváhagyása

2021. ÁPRILIS

április 9.

20/2021. (IV.09.)“Mini bölcsőde kialakítása Pusztamérgesen” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról
21/2021. (IV.09.)Pusztamérges, külterület 0379/46. hrsz-ú ingatlan bérbe adásának ügye
22/2021. (IV.09.)Pusztamérges, külterület 0157/9. hrsz-ú ingatlan bérbe adásának ügye

április 27.

23/2021. (IV.27.)Éves közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadása

április 30.

24/2021. (IV.30.)“Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról

2021. MÁJUS

május 27.

25/2021. (V.27.)Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
26/2021. (V.27.)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadása
27/2021. (V.27.)Pusztamérges Községi Önkormányzat és a KAMASZ Keresztény Munkás – Agráregyesület közötti használatba-adási megállapodás jóváhagyása
28/2021. (V.27.)Vas Ferencné 6785 Pusztamérges, Fő u. 89. szám alatti lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása

2021. június 29.

soros ülés

 1. polgármesteri jelentés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Pusztamérgesi Polgárőr egyesület beszámolója
  Előadó:
 3. Csongrád-Csanád Megyei Munkaügyi Kirendeltség beszámolója
 4. Előadó:
 5. Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
  Előadó:
 6. Egészségügyi intézmények beszámolója
  Előadó: Dr. Bakos János háziorvos, Dr. Nagy Katalin fogorvos, Szögi Tiborné védőnő
 7. Beszámoló a Pusztamérgesi Hírlevél kiadásáról és a közművelődési feladatok ellátásáról
  Előadó:
 8. Tanyagondnoki Szolgálat beszámolója
  Előadó:
 9. Általános Iskola és Óvoda Beszámolója
  Előadó:
 10. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Pusztamérgesi Telephelyének szakmai és pénzügyi beszámolója
  Előadó:
 11. 2021. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előadó:
 12. Igazgatási szünet elrendelése
  Előadó:
 13. Ingatlan adás-vételről döntés (Jókai u. 77.)
  Előadó:
 14. Pénzmaradványról döntés
  Előadó:

egyebek:


2021. augusztus 12.

rendkívüli ülés

 1. Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtása és önerő biztosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Tanyagondnoki álláspályázatokról döntés, tanyagondnok kinevezése
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Rendezvények átbeszélése
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

2021. szeptember 08.

rendkívüli ülés

 1. Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. véleményezése
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

2021. október 04.

rendkívüli ülés

 1. “Konyhatechnológiai eszközök beszerzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

0 comments on “2021. évi képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Archívum

Kategóriák

Híreink nyomtatásban

Közösségi hálózatok

Watch Live News