Az alábbiakban összefoglaljuk azon települési szintű támogatási rendszereinket, amelyek által közéleti-, településüzemeltetési-, infrastrukturális-, kulturális kondícióink javulását ill. fejlesztését érhettük el. Az ismertetőben nem szereplő (kisebb) támogatási források a táblázatból ill. a bal oldalsávon – időrendben – felsorolt projekteket részletező leírásban találhatók meg.


Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

TOP fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Törekvések tematikus fókuszában két tényező áll:

1. Térség-specifikus gazdasági növekedés és foglakoztatás-bővítés: a TOP erős gazdaság-fejlesztési orientációja miatt jelentősen hozzájárul ahhoz a kormányzati törekvéshez, amely szerint a 2014–2020-as uniós fejlesztési források 60%-ának közvetlenül a gazdaságfejlesztést kell szolgálniuk.

2. Területi és települési önkormányzati kompetenciákba eső feladatellátás kapcsán felmerülő fejlesztési szükségletek kielégítéséhez is keretet ad. Ezért a TOP fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is.

LEADER Program

Röviden: A LEADER program az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának része, az Európai Bizottság által kidolgozott négy közösségi kezdeményezés egyike.

A program célja, hogy a vidék fejlesztésére szánt uniós források ne egymástól elkülönült területeken és ne a helyi társadalom megkérdezése nélkül legyenek felhasználva, hanem integrált kezdeményezéseken keresztül, a helyi civilek és gazdasági szereplők bevonásával.

Helyi akciócsoportok jöttek létre minden kistérségben, amelybe az önkormányzatok, a kistérség vállalkozói és a kistérség civil szerveződései kerülhetnek be.
A vidékfejlesztési forrásokat helyben, helyi pályáztatás útján osztják szét olyan projektekre, amelyek a helyi fejlesztési stratégiával összhangban állnak.

Magyar Falu Program

A kormány döntése alapján 2019. február végén elindult a Modernt Városok Program fejlesztéseivel összefonódva a Magyar Falu Program, a jelen kormányzati ciklus egyik kiemelt stratégiai eleme.

A program célja a magyar vidék, a magyar falvak fejlesztése, az 5000 fő alatti települések hátrányainak enyhítése. Lehetőség van eszközbeszerzésre, szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztésre, közösségi terek át- ill. kialakítására, funkcióinak bővítésére, oktatási és közintézmények korszerűsítésére, bővítésére, elhagyott ingatlanok megvásárlására és hasznosítására, közösségi közlekedés korszerűsítésére – a fő szempont, hogy a beruházás a település ill. lakóközösség érdekeit szolgálja, a komfortérzetet növelje. A pályázatokkal kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor alapkezelő ZRt. látja el.


ÚMVP

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program a 2007-2013-as időszakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK Tanácsi Rendelet 15. § (1) bekezdése alapján készült, s melyet Magyarország a Kormány jóváhagyását követően hivatalosan benyújt az Európai Bizottság részére.

Stratégiája 4 „tengely” mentén strukturálja a támogatási célokat:
I. Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészeti ágazat versenyképességének javítása (Versenyképesség javító intézkedések)
II. Környezetgazdálkodás (Környezetvédelmi intézkedések)
III. Vidékfejlesztés (Vidékfejlesztési intézkedések)
IV. Leader közösségek

Közös Kincsek

TOP pályázati forrás részeként Mórahalom konzorciumi partnereként támogatást nyertünk a „Közös Kincsek – Összetartó Közösség: Mórahalom és térsége a helyi identitás és kohézió erősítéséért” elnevezésű projektben. Említésre méltó e program külön is, hiszen egy 3 éves ciklusra kiterjedő kulturális – közösségfejlesztési folyamatokat támogató alap jelentős egy kis település életében.

A támogatás által számos helyi kezdeményezés vált valóra, rendhagyó programok fejlődhettek tovább és újak jöttek létre, amelyek online felületen is dokumentálásra kerültek.

A pályázatnak köszönhetően erősödött közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a civil aktivitás, s megtanította, hogyan érdemes a közösségi tervezés útján, a helyi lakosok bevonásával, szakmai minőséget képviselve alakítani a helyi közösségek életét. A pályázat 2021. december 14-én sikeresen lezárult.

Cselekvő Közösségek

Komplex, a településünk egészét érintő pályázati forrásokon kívül olyan alrendszerekben is gondolkodunk, amelyek – bár csak egy részterület, jelen esetben a kultúra – támogatására koncentrál, azok hatása miatt mégis a település egésze a haszonélvezője.

A projekt átfogó célja a társadalmi aktivitás növelése, a fejlesztésbe bevont településeken a közösségi szerepvállalás erősítése, a települések önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolat erősítése.

A kulturális intézmények eszközeivel szakmai-módszertani támogatást biztosít a települések számára társadalmi kohéziót erősítő, közösségeket fejlesztő folyamatok megvalósításához. A helyi szinten megvalósuló projektjeink oldala:


PÁLYÁZATI ÖSSZESÍTŐ – Pusztamérges

KÓDPROJEKT MEGNEVEZÉSSAJÁT FORRÁSKAPOTT TÁMOGATÁSGALÉRIA
TOP_Plusz-2.1.1-21-CS1-2022-00015"A Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola energetikai korszerűsítése Pusztamérgesen"0 Ft120.000.000 Ft
TOP-Plusz-1.1.1-21-CS1-2022-00008"Konyhafejlesztés Pusztamérgesen"0 Ft114.999.999 Ft
MFP-TFB/2022Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése331.358 Ft14.589.207 Ft
MFP-FAE/2021Felelős állattartás elősegítése - ebek ivartalanítása01.479.039 Ft
MFP-ÖTIK/2022Fogorvosi szék beszerzése05.999.998 Ft
Önkormányzati Étterem és Főzőkonyha kialakítása
TOP-1.4.1-19-CS1-2020-00022Mini Bölcsőde kialakítása Pusztamérgesen149.998.899 Ft
MFP-AEE/2020Fogorvosi rendelőbe eszközök beszerzése0 Ft2.994.094 Ft
MFP-OJF/2020Játszótér korszerűsítés és szabadtéri eszközökkel bővítés0 Ft4.969.941 Ft
MFP-FVT/2020Pusztamérges községi temető felújítása0 Ft4.168.623 Ft
MFP-ÖTIK/2021Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása0 Ft24.977.431 Ft
VP6 19.2.1 - 43.3-17Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér tetőszerkezet korszerűsítése0 Ft16.620.000 Ft
WIFI4EU nyilvános ingyenes internet hozzáférés biztosítása a közterületeken0 €15.000 €
MFP-HOR/2019.Háziorvosi rendelő tetőszerkezetének felújítása
(cserép fedés cserepes lemezre cserélése)
0 Ft29.995.449 Ft
VP6 7.2.1-7.4.1.2-16Külterületi helyi közutak fejlesztése
(önkorm.-i utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése)
1.233.160 Ft9.999.990 Ft
VPKöztemető korszerűsítés, járdaépítés
TOP 3.2.1-15Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
(Polg.hiv., Könyvtár, Fogorvosi rendelő)
65.000.000 Ft
TOP 4.1.1-15Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
(Védőnői Szolgálat fejlesztése)
0 Ft17.000.000 Ft
TOP 1.4.1-15Hétszínvirág óvoda fejlesztése Pusztamérgesen0 Ft15.000.000 Ft

Pályázati koordinációs és / vagy szakmai szervezetek