Hétszínvirág Óvoda

Hétszínvirág Óvoda

„Az óvoda az- az intézmény, mely elsőként lép be a gyermekek nevelésébe. Segíti a szülőket a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elérésében, ezen belül a gyermeki személyiség egészséges kibontakoztatásában. Az óvoda az az intézmény, mely a leghatékonyabb korszakban találkozik a gyermekekkel, amikor a kicsik a legérzékenyebbek az őket érő hatásokra, amikor a legnyitottabbak a világra, önmagukra és egymásra, és amikor a legtöbbet képesek elraktározni lelkükben az őket ért hatásokról”

Hegedűsné Tóth Zsuzsanna

Óvoda alapadatok

intézmény neve: Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérgesi Tagintézménye
címe: 6785 Pusztamérges, Móra tér 7.
telefon: +36-30/420-75-23
e-mail: pmovoda@gmail.com
intézményvezető:
tagintézmény vezető: Farkas Istvánné
fenntartó: Ruzsa és Pusztamérges Községi Napköziotthonos Óvodai Társulás

Idős emberek elmondása alapján az óvodai nevelés Pusztamérgesen, az 1940-es évek végétől indult. Az épület egykoron csendőrlaktanya volt, majd később a falu általános iskolájának néhány osztálya kapott helyet benne. Az intézmény az eltelt 70 év alatt többszöri átalakításon, felújításon esett át. Az óvodák működésével kapcsolatban felmerülő törvényi előírások, a gyermekek létszámának növekedése és az épület állaga tette szükségessé a folyamatos átalakítást, fejlesztést.

2007-ben a ruzsai óvodával létrejött Óvodafenntartó társulással a HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA nevet vettük fel. 2013. július 1-vel a – ruzsai bölcsőde beolvadásával – hivatalos elnevezésünk a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde névre változott.

Tágabb környezetünkkel való kapcsolattartásunk a ruzsai székhelyű Óvodák Kistérségi Egyesülete működésének keretében történik. Nevelési programjainkat a Gáspári pedagógia elveivel azonosulva a Tevékenységközpontú óvodai nevelési program adaptálásával készítettük, majd 2009 szeptemberétől folyamatosan került bevezetésre az általunk adaptált Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Több eleme jó gyakorlatként épül be pedagógiai gyakorlatunkba, az innovatív projektek részben, vagy egészben továbbra is színesítik óvodánk életét.

2018 szeptemberétől az óvodánkban a gyermeklétszám nagyfokú csökkenése miatt, 1 csoportban fogadjuk a 2,5-7éves, vegyes korosztályú gyermekeket, 2 óvodapedagógussal és 2 dajkával. A 3 csoportszobából az egyiket átalakítottuk tornaszobává, a másikat hálószobává. A tágas csoportszobákhoz tartozik öltöző – és mosdóhelyiség is. Az utazó fejlesztő szakembereknek jól felszerelt fejlesztőszoba áll rendelkezésükre.
Biztonságos, esztétikus, élményforrásokban gazdag óvodai környezetet, óvodai életet tartunk fontosnak, melyben óvodásaink szociálisan, érzelmileg és értelmileg gazdagodhatnak, képességeik kibontakozhatnak. Munkánk során elősegítjük a gyermekeink pozitív tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatását. Minden óvodásunknak felmérjük egyéni képességeit, melyhez társítjuk a teljesítménykényszertől mentes fejlesztést, kiemelt jelentőséget tulajdonítva a gyermekek alaptevékenységének, a játéknak.

A csoportszobában, az óvoda tágas, befüvesített, árnyékos udvarán sokféle fejlesztő- és mozgásos tevékenységre hívogató játékeszközöket kínálunk a gyerekeknek. A helyi hagyományok ápolásával segítjük a gyermekek identitástudatának alakulását. Jó kapcsolatot ápolunk településünk intézményeivel – önkormányzat, iskola, gondozási központ, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmények dolgozóival, civil és társadalmi szervezetekkel, és a lakossággal.

 A családokkal, szülőkkel igyekszünk szoros kapcsolatot kiépíteni, közös céljaink érdekében számítunk aktív együttműködésükre. Részvételükkel, támogatásukkal szervezzük évről- évre Jótékonysági bálunkat, melynek bevételéből játék- sporteszközöket is tudunk vásárolni, valamint a gyermekek kirándultatására fordítjuk. Így pl. a Szegedi Vadasparkba, Budapestre a LEGO – kiállításra, Ópusztaszerre, Kerekegyházi kalandparkba stb.

Június második hetében a szülők részvételével, Gyermeknapi, családi program keretében kínálunk élmény teli, vidám napot, melyre meghívjuk az óvodánkba újonnan beiratkozott apróságokat is. Óvodánkban legfontosabb értéknek a gyermeket tekintjük, legfontosabb tényezőnek a gyermek tiszteletét, a másság elfogadását, tolerálását, és a feltételnélküli szeretetet.

Pusztamérges, 2020. 11. 25.

Farkas Istvánné tagintézményvezető

A megtekintéshez pdf olvasó szükséges, amely a böngészőprogram része is lehet. (ekkor a dokumentum kattintásra automatikusan megnyílik)
o A dokumentum archív állapotát A ikon jelöli (már nem hatályos, frissített)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.