DR. GALAMBOS MIKLÓS, PUSZTAMÉRGES DÍSZPOLGÁRA BEMUTATKOZIK(megjelent a „Megyeszéle” III. évfolyam 3. számában, 1995. ősz) Én, Dr. Galambos Miklós 1921. áprilisTovább Olvasom

BÖRCSÖKNÉ DR. TRISCHLER ANNA középiskolai és egyetemi tanulmányait Szegeden végezte. Egyik legszebb, és egyben legnehezebb pályát, az orvosi hivatást választotta.MégTovább Olvasom

FEKETE ANTAL 1908. december 18-án Szentesen született. (ebben az évben június 1-én lett Pusztamérges önálló település) Négyen voltak testvérek. ATovább Olvasom

DR. POGÁNY FRIGYES 1874. február 26-án született Nagykanizsán Pauer Lajos és Berényi Adél fiaként. Egyes források apai családnevén, Pauer Frigyesként is említik.A pécsi ciszterci főgimnáziumban végezteTovább Olvasom

BALLA VINCE 1945. január 31-én született Pusztamérgesen.Szülei szorgalmas, dolgos gazdálkodó emberek voltak, akik egyetlen gyermekük nevelése mellett a taníttatását is rendkívüliTovább Olvasom