2022. évi képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

Pusztamérges Községi Önkormányzat képviselő testületének nyilvános üléseiről készített jegyzőkönyveit, azok mellékleteit, hozzá kapcsolódó előterjesztéseket, kivonatot, meghívót és a megjelentek névsorát (jelenléti ívét) olvashatja ezen menüpont alatt.
A könnyebb kezelés és a gyorsabb hozzáférés érdekében a jegyzőkönyvek és a hozzá kapcsolódó mellékletek külön-külön nyithatók meg. A megnyitáshoz szövegszerkesztő program illetve pdf olvasó szükséges. Amennyiben nem rendelkezik a szükséges programokkal, innen tudja letölteni azokat.

JELMAGYARÁZAT


2022. január 6.

rendkívüli ülés

 1. 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha vonatkozásában döntések
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Egyebek:
  – rendszeres képviselői tájékoztatás kérése
  – óvoda ill. középiskola vonatkozásában történt (esetleges) lépések

2022. január 31.

rendkívüli ülés

 1. Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha vonatkozásában döntések
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Polgármester illetménye, költségtérítése
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 3. Élelmezésügyi nyersanyagköltség meghatározása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

Egyebek:
– tájékoztatás a munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés elhalasztásáról


2022. február 15.

soros ülés

 1. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Az önkormányzat saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Helyi civil szervezetek 2021. évi támogatásának elszámolása, 2022. évi működési támogatás iránti kérelmeinek elbírálása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Az önkormányzat 2022. évi közművelődési és könyvtári munka- és rendezvénytervének megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 7. Polgármester 2022. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 8. Pusztamérges Községi Önkormányzat tulajdonát képező – ALFÖLDVÍZ ZRt. által üzemeltetett – víziközművel kapcsolatos döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 9. A települési ivóvízhálózat rekonstrukciójának megvalósításához szükséges külső források igénylésének kezdeményezéséről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 10. Pusztamérges, Fő u. 108. lakásbérleti szerződés módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 11. Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása Társulási megállapodásának 4. sz. módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 12. Törvényességi felhívás Pusztamérges Községi Önkormányzatának a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendeletet érintően
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 13. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának, továbbá Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 14. Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 15. Gazdaságélénkítő Programhoz kapcsolódó többlettámogatás iránti igény benyújtásáról döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

Egyebek:
– az étterem működésével kapcsolatos tervek, észrevételek


2022. március 24.

soros ülés

 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
  Előadó: Dr. Harkai István r. alezredes, Szegedi Rendőrkapitányság vezetője,
  Jakus István, Pusztamérgesi Polgárőr egyesület elnöke
 3. Beszámoló a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről
  Előadó: Ördögh István tű. alezredes, kirendeltségvezető
 4. A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 6. Pusztamérges, Fő u. 78. sz. alatti telek adás-vétele ügyében döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 7. Egyéb előterjesztések:
  – óvoda átadásával kapcsolatos polgármesteri tájékoztatás
  – önkormányzati főzőkonyha működésével kapcsolatos véleménycsere

2022. április 28.

soros ülés

 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály tájékoztatója a település foglalkoztatási helyzetéről, a közfoglalkoztatással kapcsolatos változások tapasztalatai
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester, Ivanovné Makovits Tünde osztályvezető
 3. Beszámoló a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 4. Egyéb előterjesztések:
  a.) Pusztamérges Községi Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgálata szakmai programjának elfogadása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  b.) „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  c.) Földbérleti szerződések elfogadása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  d.) Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha működésével összefüggő szerződések, megállapodások elfogadása.
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  e.) Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  f.) Munkamegosztási megállapodás elfogadása (Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal – Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha)
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

Egyebek, úgymint:
– belterületi ingatlan előtti fakivágás módja, menete,
– volt Pizzéria előtti ingyenes wi-fi nem működik,
– virágok hasznosításának felajánlása az önkormányzat számára


2022. május 17.

rendkívüli ülés

 1. Óvoda átszervezésével kapcsolatos döntések
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

2022. május 26.

soros ülés

 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
  Előadó: Dóczi Éva intézményvezető, Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 3. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
  Előadó: Dr. Bakos János háziorvos, Dr. Nagy Katalin fogorvos, Szögi Tiborné védőnő
 4. Tájékoztató a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer által nyújtott szolgáltatásokról, beszámoló a közművelődési feladatok ellátásáról, a Pusztamérgesi Hírlevél kiadásáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat munkájáról
  Előadó: Buknicz Bernadett tanyagondnok
 6. Éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 7. Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 8. Pusztamérges Községi Önkormányzat 2021. évi kincstári ellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentés elfogadása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 9. Pusztamérges Községi Önkormányzat és a KAMASZ Keresztény Munkás – Agrár Egyesület közötti használatba adási megállapodás jóváhagyása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 10. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás ösztönző, működési támogatás pályázatából nem selejtezett pusztamérgesi eszközök térítésmentes átadása Pusztamérges Községi Önkormányzat részére
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 11. Feladatellátási megállapodás óvodai nevelési feladatok ellátására – Pusztamérges Óvoda
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 12. Bölcsőde vezető – kisgyermeknevelő álláspályázat kiírása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

2022. június 30.

soros ülés

 1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Beszámoló a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda Pusztamérgesi Telephelyének munkájáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester, Huszka Zoltánné igazgató, Siposné Rózsa Anita intézményvezető
 4. Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Pusztamérgesi Telephely 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
  Előadó: Csótiné Ördög Edit intézményvezető, Zsolnai Andrásné telephely-vezető
 5. Beszámoló az Önkormányzat tagságával működő társulások munkájáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Igazgatási szünet elrendelésének kérdése a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalban
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 7. a) Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérgesi Tagintézménye ellátásához fizetett 2021. évi hozzájárulás pénzmaradványáról döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  b) Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú módosítása
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
  c) Szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  d) Pusztamérges, Jókai u. 91. 530/22 hrsz. vevőkijelölés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

2022. augusztus 03.

rendkívüli ülés

 1. Bölcsőde vezető – kisgyermeknevelő álláspályázatról döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Pusztamérgesi Bölcsőde (6785 Pusztamérges, Szent István utca 7.) működtetésének átadása a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ részére
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

2022. augusztus 09.

rendkívüli ülés

 1. Álláspályázatról döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Egyebek

2022. augusztus 30.

rendkívüli ülés

 1. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Használatba adási megállapodás elfogadása (bölcsőde ingatlan)
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Bölcsődei élelmezésügyi nyersanyagköltség meghatározása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 4/2022. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megállapodás módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037. véleményezése
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

Egyebek:
– traktor eladásáról szóló döntés
– Önkormányzatot és Képviselő-testületet „megkereső” levélről alkotott vélemény,
– bölcsőde indulásával kapcsolatban felmerülő kérdések, teendők,
– falugyűlés megtartásának időpontja,
– intézmények / rendezvények finanszírozási kérdései (bálak, rendezvények, stb.)


2022. szeptember 29.

soros ülés

 1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Beszámoló az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok, szövetkezetek tevékenységéről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Helyi adónemek, adómértékek és bérleti díjak felülvizsgálata
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatának véleményezése és elfogadása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

Egyéb:
– HKTCT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ felvételi elbeszélgetés időpontja kisgyermeknevelő munkakör betöltése ügyében,
– traktor eladásával kapcsolatos eszmecsere,
– Idősek Napja rendezvény megtartásának kérdése


2022. november 3.

rendkívüli ülés

 1. Babóca Mini Bölcsődei Telephely működési költségeinek megelőlegezéséről döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

2022. november 24.

soros ülés

 1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. A képviselő-testület 2023. évi munkatervének megalkotása
  Előadó: Turcsányi János alpolgármester
 3. Egyéb előterjesztések:

a.) a közterületek elnevezésének valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző

b.) Pusztamérges Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának megtárgyalása
Előadó: Turcsányi János alpolgármester

c.) Igazgatási szünet elrendelésének módosítása
Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző

d.) Szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző

e.) Élelmezésügyi nyersanyagköltség meghatározása
Előadó: Turcsányi János alpolgármester

f.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző

g.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Turcsányi János alpolgármester

h.) Pusztamérges, Jókai u. 39. szám alatti ingatlan bérbeadásának ügye
Előadó: Turcsányi János alpolgármester

i.) A Homokháti Szociális Központ Babóca Mini Bölcsődei ellátás biztosítása céljából telephelyül szolgáló, Pusztamérges, Szent István u. 7. szám alatt ingatlanra vonatkozó használatba adási megállapodás módosítása 2023. 11. 01. napjától
Előadó: Turcsányi János alpolgármester

j.) Figura Károlyné munkaviszonyának átalakítása
Előadó: Turcsányi János alpolgármester


2022. november 28.

rendkívüli ülés

 1. Pusztamérges, Jókai u. 39. szám alatti ingatlan bérbeadásának ügye
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 3. 2023-2026. évekre vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési terv jóváhagyása
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 4. 2022. évi közbeszerzési terv módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. 2023. évi járási startmunka mintaprogramra épülő – Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás és mezőgazdaság – támogatására vonatkozó kérelmek benyújtásáról döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

Egyebek:

 • iskolai karácsonyi ünnepség időpontja,
 • iskolai testnevelés órák, rendezvény – a Műv. Ház téli üzemeltetése / bezárása
 • karácsonyi (takarékos) díszkivilágítás és ünnepi „menetrend”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük