Óvodapedagógus Pusztamérgesre

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde vezetője – 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3. sz. – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pusztamérgesre következő munkakör betöltésére:

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérgesi Tagintézménye

ÓVODAPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2021.08.31-ig       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6785 Pusztamérges, Móra tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A rábízott gyermekek nevelése az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján készült Helyi Pedagógiai Program szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                        

Pályázati feltételek:

  •    Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •    Erkölcsi bizonyítvány
  •    Végzettség igazolása
  •    Önéletrajz és motivációs levél
  •    Korábbi jogviszonyok igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sádtné Papp Ibolya nyújt, a 06306355504 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 174/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

  • Elektronikus úton Sádtné Papp Ibolya részére a ovoda@ruzsa.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Ruzsa, 2020. július 21.

Sádtné Papp Ibolya
intézményvezető

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.