Fúrt és ásott kutak engedélyezése

ENGEDÉLY NÉLKÜL FÚRT VAGY ÁSOTT KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉRŐL

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kezdeményezésére a Magyar Országgyűlés elfogadta az illegálisan kialakított kutak bírságmentes fennmaradására korábban 2018. december 31-ig szóló időpont 2020 végéig történő meghosszabbítását.

A vízgazdálkodásról szóló törvény és a vonatkozó végrehajtási rendeletek alapján abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító vízi létesítmény vízjogi létesítési engedély nélkül került megépítésre vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni. Az engedélyt az építtetőnek (tulajdonosnak) kell kérelmeznie.

 A moratórium 2020 végéig történő meghosszabbítása alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a személy, aki az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített, vízkivételt biztosító vízilétesítmények – többek között a mezőgazdasági célú, a zártkerti, illetve a házi vízigényt kiszolgáló kutak – vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2020. december 31-ig kérelmezi.

A NAK azon dolgozik, hogy az illegális kutak fennmaradási engedélyezése minél egyszerűbben, olcsóbban és gyorsabban megtörténhessen. Ennek érdekében a köztestület a jogalkotóval további egyeztetéseket folytat.

 További tájékoztatás a fennmaradási engedélyezési eljárás folyamatáról 2019. tavaszán várható!
Fentiek alapján kérem szíves türelmüket az ügyben.

 Erdélyi-Nagy Renáta
aljegyző

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.