Ünnep, összegzés 2018.

Tisztelt Pusztamérgesiek!

Ismét eltelt egy év, ismét elérkezett a zárszámadás, az összegzés, az értékelés ideje. Összességében elmondhatjuk a leköszönő 2018-as évről, hogy nem zártunk rosszul, az elképzelések és a betervezett beruházások döntő többségét megvalósítottuk. Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait hiánytalanul, jól ellátta, gazdasági helyzete stabil, adóssága nincs. Az év eleje egy kicsit döcögősen indult, hiszen a 2016-ban beadott TOP-os pályázatok teljesítéséhez megnyert pénzösszeg és a megvalósítás valós költsége között jelentős különbségek jelentkeztek. A hiányzó összeget az önkormányzatnak saját költségvetéséből kellett biztosítania, ami működési problémákat okozhatott volna, de szerencsére nem így történt.
Ilyen nehézségek között megtörtént az óvoda fűtésének teljes korszerűsítése, a védőnői szolgálat átköltöztetése és teljes felújítása, eszközeinek bővítése. Az év során a Petőfi és a Rákóczi utcában új járdát építettünk, a futballpályán új labdafogó háló került felszerelésre és egy 100 ülőhelyes lelátó került összeszerelésre.
A Magyar Kézilabda Szövetség segítségével az általános iskola salakos pályáján egy új, rekortán kézilabda pálya épült. A pálya megépítéséhez szükséges alapozás költségeit a Szeged-Csanádi egyházmegye és Pusztamérges Községi Önkormányzat közösen vállalta.
A polgármesteri hivatal, könyvtár és fogorvosi rendelő energetikai korszerűsítése nem fért bele a 2018-as évbe. A beruházás előkészítés alatt áll, a 2019-es év első felében remélhetőleg megvalósul.
A közmunka programban megtermelt termények döntő többsége feldolgozásra került az önkormányzat által működtetett konyhában és savanyító üzemben. A feldolgozásra alkalmatlan és fölösleges termények szétosztásra kerültek. A nyári diákmunka keretében 8 tanulót tudtunk foglalkoztatni július és augusztus hónapban.
Az önkormányzat jó viszonyt ápol a település civil szervezeteivel, a lehetőségekhez mérten kölcsönösen segítünk egymásnak. Hagyományainknak megfelelően az önkormányzati rendezvények megszervezésre kerültek – úgy gondolom, hogy nem okoztunk csalódást, a várakozásoknak megfeleltünk. Átgondolva a 2018-as év történéseit, azt kell megállapítani, hogy érdemes volt közösen gondolkodni és közösen dolgozni.
Szeretnék köszönetet mondani minden pusztamérgesi lakosnak az év folyamán elvégzett munkájáért, szeretnék köszönetet mondani a segítségért, a támogatásért. Megköszönöm a képviselő-testület minden tagjának az éves munkáját, aktivitását.
Köszönöm munkatársaimnak a kitartó munkáját, segítségét, megértését!

Kívánok minden pusztamérgesi lakosnak egészségben, szeretetben és sikerekben gazdag boldog 2019-es esztendőt!

Dr. Papp Sándor
polgármester

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.