Falugazdász hírek 23/9.

TALAJTAKARÁS , mint MINIMUM KÖVETELMÉNY ÉS A GYOMOSSÁG

A KAP megújulása kapcsán egyik legfontosabb elem a talaj takarása, a talajélet serkentése a nõvényi gyökerek által, a vizek helyben történo visszatartásának elősegítése, valamint a szél és vízerózió elleni védekezés. A Feltételesség kapcsán is alapelvárásként jelenik meg 2023- tól a szántóterületek, illetve ültetvények sorközeinek takarása többek között zöld növényzettel

  • ez lehet vetett, vagy spontán kialakuló -, mulccsal, szármaradványokkal. Fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után.
  • őszi kultúra vetésével vagy
    • a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás, illetve középmély vagy mély talajlazítás elvégzésével.

A zöldítés kapcsán korábban megismert minimum követelmények uniós elvárások alapján átdolgozott előírásait a 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet (továbbiakban EK rendelet) „A szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartása” című 8. fejezete tartalmazza. Ebben a lágyszárú és fásszárú gyomosodásra vonatkozó előírások ismerhetőek meg, melyeket az idei évtől a KAP mezőgazdasági támogatásaival érintett területein a helyszíni ellenőrzésen túl, már az újonnan bevezetett Területi Monitoring Rendszer (TMR) is vizsgál.

A terület támogathatósága az adott évben megszűnik, ha megállapításra kerül:

  • nagymértékű, súlyos, lágyszárú gyomosodás: a lágyszárú gyomnövény bármely szomszédos földterületre történő átterjedése, vagy ha a vizsgált parcellán virágzó veszélyes gyom vagy a földterület 50%-át meghaladó mértékű lágyszárú gyomnövény található
  • nagymértékű, súlyos, fásszárú gyomosodás: a fásszárú gyomnövény bármely szomszédos földterületre történő átterjedése, vagy ha a vizsgált tábla esetében a földterületen 100 db/hektárt meghaladó mértékben található olyan fásszárú gyomnövény, amely lombkorona alatti területe nem tartalmaz legeltethető vegetációt, vagy a fásszárú gyomnövény eltávolítása az alapkultúra károsodása nélkül nem hajtható végre, és a terület a vegetációs idő alatt mezőgazdasági művelésre alkalmassá tehető

Általánosságban elmondható, hogy a terület akkor kerül szankcionálásra (a tábla teljes területének elutasítása), ha a vizsgált évben nem végeztek rajta művelést. A pihentetett terület (parlag) vonatkozásában az okoz problémát, ha veszélyes vagy inváziós gyomnövények (parlagfű, vaddohány, aranka) elterjedése látható.

Másodvetések, agrotechnika bejelentése:

A másodvetés bejelentése egyszerűsödik, mert az egységes, kérelemben nem tervezett, de a gazdálkodók által szükségesnek ítélt másodvetések is a másodvetések bejelenésére nyitva álló 15 napos határidőn belül, legkésőbb szeptember 29-ig bejelenthetőek lesznek. Fontos, hogy a másodvetések betakarítási időpontját is jelenteni kell.

Gazdàlkodãsi napló – eGN:

a gazdálkodási naplót elektronikusan és papír alapon is vezethetik a gazdálkodók a támogatások igénylésének feltételeként. A Nébih elkészítette a papír alapú vezetéshez használandó nyomtatványt és a kitöltését segítő útmutatót. A gazdálkodási napló vezetését a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja. A 2023. évre vonatkozó, papír alapon vezetett Gazdálkodási naplót legkésőbb 2024. január 31-ig szükséges rögzíteni a Nébih elektronikus Gazdálkodási napló (eGN) felületén. Felhívjuk azonban a termelők figyelmét, hogy ha nem nyomtatott formában, hanem számítógépen, Excel formátumban vezetik a nyomtatványt, úgy az is papír alapú vezetésnek minősül, így vonatkozik rá az utólagos online rendszerbe való feltöltési kötelezettség. A papír alapú nyomtatványt (ideértve az excelt is) nem lesz lehetőség dokumentumként a rendszerbe feltölteni, az adatokat kézzel kell felvezetni, ezért a dupla adatrögzítés elkerülése érdekében javasoljuk, hogy aki teheti, már eleve az online rendszerben vezesse a naplóját.

TMR fTerüIeti Monitorine Rendszer) Végzések kiküldése:

2023. egységes kérelem keretében a TMR ellen6mések kapcsán a 2. körös e4yeztetô végzések kiküldése szakaszosan történik, ahogy zajlik az ügyintézés, minden esetben e-mailben vagy ügyfélkapura. Kérem figyeljék a beérkezett üzeneteket!

Kárenyhítő hozzájárulás megfizetésére vonatkozó határozatokat az Államkincstár megküldte az érintett gazdálkodóknak elektronikus úton. Fontos, hogy a hozzájárulás átutalása 2023. szeptember 15-ig megtörténjen. Amennyiben a határozatot nem találják, kérem keressenek fel.

ÁlIattartók – ENÁR bejelentések.

Fontos tudni, hogy az éves ENAR adat helyesbítését az adat bejelentésére vonatkozó jogszabályi határidőn belül kell megtenni, ugyanis a Magyar Államkincstár csak ez esetben fogja azt figyelembe venni. Így pl. a borjú bejelentése a jelölést követő 7. napig kell, hogy megtörténjen, tehát a borjú bejelentés esetleges helyesbítését is a jelölést követő 7. napig kell megtennie ahhoz, hogy a Kincstár figyelembe vegye a helyesbítését. A szokásos ENAR- bejelentést a megfelelő bizonylaton mindenképpen be kell adni. Szarvasmarhák körzetbe sorolt tenyészetben tartása esetén az ENAR bejelentést a körzeti kapcsolattartónak kell megtennie. Juh és kecske esetén a jelöléshez kötődő adatmódosításhoz a területi felelős (instruktor) segítségét kell kémi. A mozgásadatok módosítását önállóan is be lehet jelenteni az ENAR rendszerbe. Azok az állattart6k, akik nem tudják, hogy jelenleg ki a körzeti kapcsolattartójuk vagy területi felelősük, valamint akiknek a témát érintő bármilyen egyéb kérdése adódik, forduljanak a Nébih Ügyfélszolgálatához a 06-1-336-9050 telefonszámon, illetve az enarufsz@nebih.gov.hu email címen!

Ügyfélfogadàs: Pusztamérges: szeptember 6. és 20. szerda 8:30-16:00h ig
Ruzsa: minden hétfő, kedd                      8:30-15:30h-ig
péntek 8:30-12:00h-ig

Czakóné Dudás M6nika: 70/4893853,
dudas.monika@nak.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük