Pályázat – napelemes rendszerekre

Külterületi ingatlanokon – még napjainkban sem – mindenütt megoldott megnyugtató módon az elektromos árammal való ellátottság. Egy lehetőség azok számára, akik fejleszteni szeretnének tanyás ingatlanjukon, korszerű, sziget üzemű (nem hálózatba kapcsolt) villamos energia és / vagy vízellátási céllal biztosítanának komfortos körülményeket.

A pályázat részletei és feltételei (beleértve annak megírását és koordinálását is) ezen a hivatkozáson olvashatók:

Tisztelt Tanyatulajdonos!

2021. április 6-ig van még lehetőségük pályázni magánszemélyként háztartási léptékű szigetüzemű vagy hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítésére a VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései felhívás keretein belül.

Támogatható tevékenység még a napelemes rendszeren kívül:

• háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése: pl. kútfúrás, víztisztító létesítmények

  • háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése

A támogatási intenzitás magánszemélyek esetén 95%.

Maximálisan igényelhető támogatás napelemes rendszer esetén: bruttó 4 millió Ft. Háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése: bruttó 2 millió Ft. Háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése: bruttó 2 millió Ft. Összesen bruttó 6,2 millió Ft / tanya.

Támogatást igénylők köre

1. célterület esetében:

Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től (2019. január 1-től) életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni),
b) a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van (közeli hozzátartozó: házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér)

Külterületen fekvő, állandó lakás célú ingatlanok fejlesztése támogatható.

Tanya fogalma: a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.

Csak olyan tanya fejlesztése támogatható, amely a fenti fogalomnak teljes mértékben megfelel!

Cégünk a pályázat megírásától, az áramszolgáltatóval történő ügyintézésen, a kivitelezéstől, az elszámolás benyújtásáig mindent tud vállalni.

Érdeklődni a pályázattal kapcsolatosan:
az ElectroSun Kft.-től Péntek Katalinnál lehet a 06-20/356-0875 telefonszámon, ill.
a kata.pentek@electrosun.hu e-mail címen

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.